Poliţa are o structură standardizată, prezentând în mod explicit opţiunile existente pentru client referitoare la nivelul primei plătite anual sau trimestrial, precum şi beneficiile garantate la maturitatea poliţei, nivelul protecţiei şi valorile de răscumpărare pe care clientul le va obţine în cazul rezilierii anticipate a contractului de asigurare.
„Camarad este un produs de protecţie şi economisire cu un preţ foarte accesibil; o poliţă uşor de înţeles, pentru că prezintă în mod complet transparent costurile şi beneficiile pe care le implică; un produs uşor de achiziţionat, cu proceduri de subscriere simplificate care, de exemplu, nu impun evaluarea medicală a contractantului”, declară Masoud Noormohammadian, director executiv pe Asigurări de Viaţă şi Sănătate la Allianz-Ţiriac Asigurări.
Noua poliţă oferă toate beneficiile unei poliţe tradiţionale de asigurare de viaţă: pe de o parte protecţia financiară a familiei în cazul apariţiei riscului de deces şi a urmărilor unor accidente, iar pe de altă parte oportunitatea economisirii unor sume de bani cu valori garantate, ce pot fi majorate cu fonduri reprezentând participarea clienţilor la profitul investiţional suplimentar realizat de Allianz-Ţiriac în urma investirii rezervelor poliţei.
Clienţii pot opta pentru unul dintre cele două pachete de asigurare ale poliţei Camarad: Standard, care oferă protecţie împotriva riscului de deces, respectiv Progresiv care, suplimentar faţă riscurile asigurate de pachetul Standard garantează și acordarea de indemnizaţii pentru invaliditate parţială sau permanentă, spitalizare şi intervenţii chirurgicale ca urmare a unui accident. Ambele pachete includ o indexare predefinită a primelor de asigurare cu 3% anual, oferind astfel clientului protecţie împotriva inflaţiei. 
Planul de protecţie şi economisire Camarad prezintă şase niveluri predefinite ale primelor de asigurare, ce pot fi plătite cu frecvenţă anuală sau trimestrială. Valoarea primei de asigurare pleacă de la un nivel situat la 175 de lei/trimestru, în primul an de contract.
„Prin lansarea acestui produs reuşim să contrazicem opiniile preconcepute care plasează poliţele de asigurări de viaţă în categoria produselor de lux, destinate exclusiv persoanele cu venituri mari. Camarad este un produs de asigurări de viaţă de tip tradiţional, accesibil chiar şi tinerilor cu venituri medii şi mici, care conştientizează necesitatea protecţiei familiei şi, în acelaşi timp, importanţa economisirii, pentru care acceptă să plătească, cu regularitate, o sumă de bani accesibilă”, adaugă Noormohammadian.
Noul produs poate fi achiziţionat de persoane cu vârsta cuprinsă între 18 şi 55 de ani, care doresc să economisească în mod regulat, pentru a reduce deficitul de venit la vârsta pensionării.
„Prin lansarea noii poliţe Camarad dorim să oferim persoanelor cu venituri mici şi medii posibilitatea de a economisi cu regularitate pentru vârsta pensionării, pentru a reduce deficitul de venit apărut la de obicei atunci când principala sursă de venit rămâne pensia de la stat”, adaugă directorul executiv pe Asigurări de Viaţă şi Sănătate al Allianz-Ţiriac Asigurări.