Rezoluția exprimă punctul de vedere al PE cu privire la propunerea de reglementare a subvențiilor de stat care să faciliteze închiderea minelor de cărbune necompetitive.
 
Data limită de închidere a reprezentat punctul cheie al discuțiilor, deputații europeni considerând că data limită propusă de Comisia Europeană (1 octombrie 2014) este arbitrară. Potrivit documentului adoptat de comisia ECON a Parlamentului European, data limită 2018 ar trebui să asigure punerea în aplicare a unei soluții socialmente acceptabile, care să evite pierderi masive de locuri de muncă.
 
În afară de extinderea datei limită, deputații europeni au crescut plafonul sumei subvențiilor pe care statul le poate acorda pentru facilitarea închiderii minelor nerentabile, subliniind că aceste ajutoare trebuie însă să urmeze un curs descrescător.
 
Minele de producție de cărbune trebuie să fie definitiv închise în acord cu planul de închidere dacă acestea nu vor deveni rentabile până la data limită stabilită și cu condiția ca nevoile energetice ale UE să nu facă necesară continuarea existenței lor.
 
Deputații europeni propun de asemenea ca subvențiile de stat să poată acoperi costurile investițiilor în cercetare și tehnologie destinate reducerii emisiilor poluante provenite din cărbune.
 
Rezoluția va fi supusă votului plenului Parlamentului European la 23 noiembrie, iar Consiliul este programat să ia o decizie la 10 decembrie. Acest nou regulament va înlocui "Regulamentul cu privire la exploatarea cărbunelui" care va expira la 31 decembrie 2010.
Regulamentul propus va permite Statelor Membre să acorde ajutoare degresive destinate acoperirii pierderilor de producție cu condiția să fie acompaniate de o reducere a activităților, în contextul unui plan clar definit de închidere a minelor, reprezentând o reducere graduală a subvențiilor pe o perioada maximă de 10 ani.
 
Statele membre pot să acorde subvenții pentru a acoperi costuri excepționale, cum ar fi cele sociale și pentru protecția mediului legate de închiderea minelor de cărbune.