"Scopul acestor modificări este soluționarea mai rapidă și eficientă a petițiilor asiguraților sau păgubiților referitoare la societățile şi brokerii de asigurare", informează un comunicat al ASF.

Printre prevederile actului normativ se regăsesc cele de mai jos.

  • Se definesc noțiunile de  “petent”, “împuternicit legal” şi “petiție” în mod clar, pentru a stabili persoanele îndreptățite să depună petiții referitoare la activitatea asigurătorilor și brokerilor de asigurare;
  • Societățile de asigurare au obligația de a publica lunar, pe site-ul propriu, informațiile pentru toate petițiile înregistrate indiferent de proveniența acestora (atât direct la societatea de asigurare, cât și petițiile înregistrate la ASF). Datele sunt actualizate în primele 7 zile ale fiecărei luni. Trimestrial, brokerii de asigurare trebuie să raporteze la ASF situația petițiilor înregistrate;
  • Se detaliază modul de înregistrare a petițiilor în registrul electronic unic, în condiții de securitate. Modificarea a rezultat ca urmare a controalelor efectuate de către ASF la societăți, care au relevat un mod neunitar de înregistrare a petițiilor;
  • Brokerii de asigurare trebuie să aibă și să transmită ASF proceduri scrise de soluționare a petițiilor și să pună la dispoziția ASF, în format electronic, în termen de cel mult 10 zile calendaristice, documentele solicitate. Se detaliază tipurile de documente care vor trebui puse la dispoziția ASF pentru instrumentarea unei petiții;
  • În cazul solicitărilor întemeiate de prelungire a termenelor de transmitere a documentațiilor solicitate de către ASF, limita temporală se reduce de la 7 zile lucrătoare la 5 zile calendaristice;
  • Se introduce o nouă raportare calitativă atât pentru asigurători, cât și pentru brokeri ca urmare a recomandării nr. 5 din ghidul EIOPA.