Cristina Besu, Senior Legal Adviser Kiwi Finance, arată câteva din aspectele bancare noi introduce de noul cod civil. “Cu privire la conturile bancare, noul cod prevede un concept nou, de  „control asupra contului”. Una din condiţiile necesare pentru ca un creditor ipotecar să dobândească controlul asupra unui cont este ca respectivul creditor ipotecar să fie chiar instituţia de credit la care este deschis contul”, spune Cristina Besu.
Practic, banca la care este accesat creditul ipotecar  va prefera să aibă control/ipotecă asupra contruilor de lei sau valută ale împrumutatului bancar. “Ipoteca creditorului care are controlul unui cont este preferată ipotecii unui creditor care nu are controlul asupra acestuia, motiv pentru care acest nou concept va putea determina extinderea practicii băncilor de a  impune împrumutaţilor restricţii privind deschiderea de conturi la alte bănci”, sublinmiză Besu.
Alte modificări sunt de ordin formal. Mai exact toate garanţiile vor purta numele de ipotecă. Termenul de ipoteca se va aplica imobilelor, fiind o garanţie reală mobiliară fără deposedare (ex. asupra depozitului colateral, conturilor şi subconturilor curente, etc.) sau ipoteca mobiliară; garanţia reală mobiliară cu deposedare se denumeste gaj; privilegiul procuratorului de fonduri se denumeşte ipotecă legală (aplicabila de ex. in cazul creditelor acordate prin programul „Prima-Casa”).
În ceea ce priveşte executarea ipotecilor mobiliare, noul Cod Civil prevede, de asemenea,  ca opoziţia la executare suspendă de drept procedura de vânzare până la soluţionarea definitivă a cauzei. În plus, dacă până acum puteau formula opoziţie la executare debitorul, alţi creditori ai debitorului având garanţii asupra aceluiaşi bun şi proprietarul bunului, conform noului Cod pot face opoziţie, în plus faţă de cei de mai sus (şi sub rezerva dovedirii interesului), fidejusorii, codebitorii solidari, precum şi orice persoană care a notificat existenţa unui drept sau a unei pretenţii cu privire la bunul executat.