Valoarea PIB, date ajustate sezonier, este uşor mai mare faţă de cea publicată în iunie, când INS estima un PIB de 145,075 miliarde lei.

PIB, serie brută, estimat pentru trimestrul I 2012 a fost de circa 109,469 miliarde lei preţuri curente, în creştere, în termeni reali, cu 0,3% faţă de perioada similară a anului trecut. Datele revizuite sunt mai mici faţă de cele din iunie, când INS estima un PIB de 109,721 miliarde lei.

Volumul de activitate din construcţii s-a menţinut la acelaşi nivel cu cel înregistrat în trimestrul I 2011.

Reduceri mai importante ale volumului de activitate s-au înregistrat în administraţia publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială (minus 4,3%) şi activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (minus 4,2%). O reducere mai mică s-a înregistrat în industrie (minus 0,2%), comerţ cu amănuntul şi ridicata, repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (minus 0,3%), intermedieri financiare şi asigurări (minus 1,2%) şi tranzacţii imobiliare (minus 1,4%).

Creşterea volumului impozitelor pe produs colectate la bugetul de stat (plus 4,2%) corelată cu reducerea semnificativă a subvenţiilor pe produs plătite (minus 73,2%) au condus la majorarea impozitelor nete pe produs cu 6,1%.

Din punctul de vedere al utilizării Produsului Intern Brut, în trimestrul I 2012 cererea internă a crescut uşor, cu 1,2%, comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2011, ca urmare a creşterii semnificative a formării brute de capital fix (plus 12,2%). Consumul final total s-a majorat cu 0,2%, acesta din urmă fiind influenţat, în mod special, de creşterea volumului cheltuielii pentru consum final a gospodăriilor populaţiei (plus 0,6%). Cheltuiala pentru consum final a administraţiilor publice a înregistrat o reducere cu 1,2%.

Un efect negativ asupra PIB l-a avut exportul net ca urmare a reducerii mai accentuate a volumului exporturilor de bunuri şi servicii (minus 2,2%) comparativ cu cea a volumului importurilor (minus 0,3%).