Activitatea preluată constă în furnizarea de piese de schimb de origine pentru autovehiculele Daewoo în România, care în prezent este prestată de Ford România ca urmare a preluării SC Daewoo Autoturisme România SA. Conform obligaţiilor contractuale, Ford trebuie să asigure piesele de schimb aferente şi service-ul necesar şi după scoaterea din programul de fabricaţie a autovehiculelor Daewoo, direct sau prin terţi abilitaţi, pentru o perioadă de cel puţin opti calculată de la data vânzării ultimelor autovehicule (septembrie 2008).
Grupul Rădăcini este activ, de asemenea, pe piaţa distribuţiei en-gros de piese de schimb pentru autovehiculele Daewoo.
Autoritatea de concurenţă va evalua operaţiunea de concentrare economică din punct de vedere al compatibilităţii acesteia cu un mediu concurenţial normal, în conformitate cu Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice. otrivit Legii concurenţei (nr.21/1996), sunt supuse controlului şi trebuie notificate Consiliului Concurenţei operaţiunile de concentrare economică ce depăşesc pragurile valorice prevazute în acest act normativ. Acestea sunt îndeplinite dacă cifra de afaceri cumultată a agenţilor economici implicaţi intr-o operatiune de concentrare economică depaşeşte echivalentul în lei a 10 milioane de euro şi există cel puţin doi agenţi economici implicaţi în operaţiune care realizează pe teritoriul României, fiecare în parte, o cifrăde afaceri mai mare decât hivalentul în lei a 4 milioane de euro.