"Este de aşteptat o scădere a costului transportului aerian, în special datorită reducerii posibilităţilor de creştere nejustificată a tarifelor aeroportuare, cât şi datorită unei mai bune colaborări între aeroporturi şi utilizatorii acestora", se arată într-un proiect de hotârăre de guvern, elaborat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI).
Actul normativ va transpune în legislaţia românească o directivă a Uniunii Europene, care stabileşte un set de principii de bază şi proceduri care trebuie avute în vedere în procesul de stabilire a tarifelor de aeroport.
Împlementarea directivei va fi asigurată de o autoritate independentă de supraveghere, respectiv Autoritatea Aeronautică Civilă Română, care va publica un raport anual privind activităţile sale, va comunica şi va coopera cu Comisia Europene în domeniul aspectelor care ţin de transpunrea directivei.
Alături de propunerea de modificare a sistemului sau nivelului tarifelor de aeroport, administratorul aeroportului trebuie să prezinte şi motivele care stau la baza propunerii, cu cel puţin patru luni înainte de data prevăzută pentru operarea modificării.
Administratorul aeroportului va asigura desfăşurarea unor consultări periodice cu companiile care utilizeză aeroportul, cu privire la funcţionarea sistemului de tarife, nivelul tarifelor şi calitatea serviciilor furnizate, pe baza unei proceduri care se publică pe site-ul aeroportului.
Cu ocazia organizării consultărilor, aeroportul va pune la dispoziţia tuturor companiilor o listă cu serviciile oferite şi infrastructura, metodologia folosită la stabilirea tarifelor de aeroport şi rezultatele investiţiilor propuse asupra capacităţii aeroportului.
La rândul lor, operatorii aerieni vor transmite administratorului aeroportului, înaintea fiecărei consultări, informaţii în special cu privire la previziunile traficului şi proiectele proprii de dezvoltare privind aeroportul în cauză.
În cazul unui dezacord cu privire la nivelul taxelor, ambele părţi pot solicita, în termen de cinci zile de la publicarea pe site a deciziei aeroportului, o investigaţie a din partea autorităţii independente de supraveghere, care trebuie să ia decizie provizorie în maxim o lună şi o decizie finală în maxim patru luni.
Totodată, aeroportul are obligaţia de a se consulta cu utilizatorii înainte de finalizarea planurilor şi/sau studiilor privind proiectele de infrastructuri noi.
Măsura va intra în vigoare la 30 de zile de la de la publicare, dar nu mai târziu de martie 2011.
SURSA: Mediafax