Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) va organiza, la 31 mai, o licitaţie pentru achiziţionarea unui sistem informatic, valoarea contractului fiind estimată la 22,9 milioane de lei, cu TVA inclusă.

„Obiectivul general al proiectului constă în menţinerea echilibrului ecologic al biodiversităţii şi al patrimoniului natural, precum şi implementarea măsurilor de îmbunătăţire a stării de conservare a ecosistemelor din Rezervaţia Biosferei Deltei Dunării prin creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a reţelei de arii naturale protejate, în conformitate cu directivele europene”, se precizează în caietul de sarcini al licitaţiei postat pe site-ul www.e-licitatie.ro.

Contractul presupune achiziţionarea de servicii IT de consultanţă şi acces la Internet, dezvoltarea de aplicaţii software şi servicii de formare şi pregătire a manualelor de formare a personalului.

Contractul se va derula pe o perioadă de 16 luni de la data atribuirii.

Ofertanţii vor depune o garanţie de participare de 385.500 lei.

Sursele de finanţare ale proiectului sunt bugetul de stat – 20% şi Fondul European de Dezvoltare Regională – 80%.

Autoritatea contractantă solicită viitorilor ofertanţi ca cifra medie anuală de afaceri în perioada 2007 – 2009 să depăşească 38,55 milioane de lei, iar rezultatul activităţii trebuie să fie pozitiv.

ARBDD este o instituţie publică, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Mediului şi Pădurilor şi are peste 170 de salariaţi.

SURSA: Mediafax