Dumitru Buzatu făcea presiuni asupra subalternilor săi care se ocupau de derularea unor proiecte finanţate din fonduri europene. El voia ca unele sume de bani să fie decontate către firmele care aveau contracte, în funcţie de propriile interese.

În dosarul în care a fost prins în flagrant primind mită, Buzatu ar fi făcut, iniţial, presiuni pentru ca o expertiză să fie în defavoarea constructorului. Ulterior, el s-a interesat personal de modul în care se derulau contractele şi plăţile.

Conform documentelor DNA, proiectul derulat de firma omului de afaceri care l-a denunţat pe Dumitru Buzatu era finanţat din fonduri europene. Finanțarea era prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020. Acesta viza reabilitatea mai multor tronsoane de dru. Întreg proiectul depăşea ca valoare, 222 de milioane de lei. El era împărţit în trei loturi.

În anul 2019, firma şi-a adjudecat, ca ofertant unic, două dintre cele trei loturi. Unul era în valoare de 50,4 milioane lei. Celălalt era în valoare de puţin peste 20 de milioane de lei.

„În cursul anului 2021, pe fondul deteriorării relaţiei dintre Buzatu Dumitru şi (…..), care controlează (…..) SRL şi (…..) SRL (CUI (…..)), există indicii privind intervenţiile preşedintelui CJ Vaslui pe linia influenţării conducerilor unor autorităţi publice cu atribuţii de verificare şi control pentru defavorizarea (…..) SRL, care execută lucrări pe două din cele trei loturi componente ale proiectului POR 2014 – 2020 REGIUNEA NORD-EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 4: Vaslui – Reabilitare şi modernizare drum strategic judeţean Bârlad – Laza – Codăeşti (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246). Ulterior, în cadrul execuţiilor subsecvente au fost vehiculate suspiciuni cu privire la încălcarea criteriilor calitative asumate de (…..) SRL, reprezentanţii Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra-Neamţ recomandând realizarea unei expertize tehnice pentru determinarea cantităţii şi calităţii materialelor utilizate, cu ocazia controlului realizat la data de 06.07.2021 la obiectivul investiţional”, se arată în documentele DNA.

Descoperirea făcută de procurorii DNA

În acest context, o firmă din Piatra Neamţ a încheiat cu Consiliul Judeţean Vaslui, în luna august a anului 2021, un contract. Acesta prevedea realizarea unei expertize care să arate în ce măsură prevederile din caietul de sarcini pentru realizarea celor două loturi au fost respectate.

Procurorii DNA au reţinut, pe parcursul anchetei, că Buzatu a făcut presiuni asupra reprezentanţilor firmei. El voia să fie modificate rezultatele expertizei. Acest lucru se petrecea deşi primele concluzii arătau că cerinţele fuseseră respectate.

„Demersurile lui BUZATU DUMITRU vizau persuadarea reprezentantului societăţii (…..) SRL Neamţ, (…..), de a modifica rezultatele expertizei tehnice în cadrul lucrărilor executate de (…..) SRL în proiectul POR, în sensul confirmării indiciilor de fraudă cu privire la cantitatea şi calitatea materialelor utilizate de constructor pentru lucrările ascunse. Rezultatele parţiale ale expertizei indicau respectarea cerinţelor contractuale de către (…..) SRL, expertul solicitând, ulterior, rezilierea contractului încheiat cu CJ Vaslui invocând o serie de probleme de natură personală”, precizează DNA.

Expertiza a declanşat un diferend între părţile implicate

În cele din urmă, expertiza realizată de alte o asociere formată din alte societăţi, controlate însă de către acelaşi expert, iar la începutul anului 2022, expertiza a condus la concluzia că firma care realizase lucrările trebuia să primească cu câteva milioane de lei mai puţin decât prevedea contractul.

„Expertiza a declanşat un diferend între părţile implicate, privind măsurile necesare în urma constatărilor din teren, care prevedeau şi înlocuirea ultimului strat de asfalt executat de (…..) SRL. Urmare a efectuării acestei expertize, activităţile de execuţie din cadrul proiectului POR – Cod SMIS 108704 au fost oprite în cursul lunii iunie 2022. (…..) În fapt, de la momentul depunerii expertizei, respectiv de la începutul anului 2022, SC (…..) SRL trebuia să primească de la CJ Vaslui suma de aprox. 15.000.000 lei aferentă lucrărilor executate pe loturile 1 şi 2 a Drumului Strategic din jud. Vaslui, ulterior urmând a-i fi imputate sumele de bani conform concluziilor expertizei, sume comunicate prin actul adiţional nr.(…..)28.02.2023. În perioada 2022-2023 (…..) a luat legătura de mai multe ori cu reprezentanţii SC (…..) SRL, inclusiv cu numitul (…..), cărora le-a pretins sume de bani pentru a modifica în interesul lor concluziile expertizei pe care a depus-o la CJ Vaslui privind obiectivul de investiţii. (…..) le-a promis reprezentanţilor SC (…..) SRL faptul că aceste concluzii adaptate vor fi primite de către factorii de decizie din cadrul CJ Vaslui. Suma pretinsă de (…..) drept mită a fost de 600.000 lei plus 114.00 lei TVA, urmând ca această activitatea să fie disimulată prin încheierea unui contract de prestări servicii. Totodată numitul (…..) a promis reprezentanţilor SC (…..) SRL faptul că concluziile adaptate vor fi acceptate de către reprezentanţii CJ Vaslui”, se mai arată în documentele procurorilor.

La jumătatea lunii februarie, a fost încheiat un contract privind „adaptarea concluziilor” primei expertize.

„În cursul lunii mai 2023 (…..) a înaintat către reprezentanţii CJ Vaslui concluziile adaptate ale expertizei depuse iniţial, activitate prin care a redus la aprx. 1.5 cm stratul de asfalt pe care antreprenorul SC (…..) SRL trebuie să-l mai toarne pe suprafaţa loturilor 1 şi 2 a Drumului Strategic. De asemenea (…..) a calculat şi sumele de bani pe care autoritatea contractantă, CJ Vaslui, trebuie să le impute antreprenorului ca urmare a noilor concluzii emise, respectiv suma de 1.793.720,50 lei faţă de suma iniţială de 5.206.954 lei. Aceste concluzii cât şi centralizatorul cu sumele pe care l-a emis (…..) au fost acceptate de către CJ Vaslui”, precizează anchetatorii.

Ulterior acestui fapt, preşedintele CJ Vaslui şi managerii de proiect au început să întârzie decontarea sumelor pentru lucrări. Ei au argumentat faptul că lista de cantităţi ale materialelor folosite pe loturile 1 şi 2 a Drumului Strategic întocmită de către antreprenor nu se încadrează în cerinţele supervizorului.

„Drept urmare, antreprenorul SC (…..) SRL a trebuit să accepte suma de 12.337.087 faţă de suma de aprox. 15.000.00 lei, cât se estima iniţial. Tergiversarea decontării sumelor de bani către antreprenorul SC (…..) SRL de către reprezentanţii CJ Vaslui reprezintă o presiune asupra numitului (…..) de a accepta condiţiile impuse de aceştia. Este de menţionat faptul că antreprenorul a executat lucrările la obiectivul de investiţie, respectiv lot 1 şi 2 a Drumului Strategic din jud. Vaslui în cursul anului 2021 iar până în cursul lunii septembrie 2023 nu i-a fost achitată această sumă”, se mai arată în documentele DNA.

Începând din luna mai 2023, Dumitru Buzatu a început să se implice personal pentru decontarea banilor către firma denunţătorului. Aceste atribuţii nu îi reveneau. Ele erau ale managerului de proiect, ale managerului tehnic şi ale unor angajaţi ai Direcţiei Tehnice din Consiliul Judeţean Vaslui.

„Controlul exercitat zilnic de către numitul Buzatu Dumitru asupra managerilor proiectului Drumului Strategic evidenţiază presiunea pe care acesta o exercită pentru a urgenta întocmirea documentaţiei decontului pentru SC (…..) SRL. Acest demers este unul de importanţă deosebită pentru numitul Buzatu Dumitru deoarece se interesează zilnic de această procedură şi doreşte să fie informat de îndată de orice acţiune se întreprinde de funcţionarii responsabili din cadrul CJ Vaslui”, mai notează procurorii.

Aceștia au remarcat faptul că, în realitate, Buzatu era „cel care trasează sarcini şi coordonează activitatea” celor care se ocupau de acest proiect derulat din fonduri europene.

„Aceştia resimt presiunile exercitate de preşedintele CJ Vaslui asupra lor şi urgentează întocmirea unor acte de către diverşi funcţionari din cadrul CJ Vaslui sau transmit de îndată sarcinile trasate de Buzatu Dumitru supervizorului (…..) pentru ca acesta să întocmească documentele care cad în atribuţiile sale. Toate aceste acţiuni au ca scop urgentarea întocmirii documentaţiei aferente decontului sumei de bani către SC (…..) SRL, plată care trebuie procesată de către numitul (…..), asupra căruia Buzatu Dumitru exercită presiuni în acest sens”, mai notează DNA.