M. Of. nr. 0565 din 09 August 2011
Act nr. 504/21 Iulie 2011 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 (201100565) Consiliul Superior al Magistraturii

M. Of. nr. 0565 din 09 August 2011
Act nr. 610/19 Iulie 2011 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate (201100565) Casa Națională de Asigurări de Sănătate

M. Of. nr. 0565 din 09 August 2011
Act nr. -/19 Iulie 2011 Norme metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate (201100565) Casa Națională de Asigurări de Sănătate

M. Of. nr. 0565 din 09 August 2011
Act nr. 5/15 Iulie 2011 Decizie privind stabilirea datelor organizării alegerilor din mandatul 2012-2016, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea conducerii Colegiului Medicilor din România şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale (201100565) Colegiul Medicilor din România

M. Of. nr. 0565 din 09 August 2011
Act nr. -/15 Iulie 2011 Regulament privind alegerea conducerii Colegiului Medicilor din România (201100565) Colegiul Medicilor din România

M. Of. nr. 0565 din 09 August 2011
Act nr. 575/02 August 2011 Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Autorităţii Feroviare Române (201100565) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii