M. Of. nr. 0686 din 28 Septembrie 2011
Act nr. 896/07 Septembrie 2011 Hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrări destinate prevenirii şi înlăturării efectelor produse de fenomene meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor, aferente unor obiective din domeniul public al statului (201100686) Guvernul României

M. Of. nr. 0686 din 28 Septembrie 2011
Act nr. 914/14 Septembrie 2011 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 964/2007 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Arad în administrarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (201100686) Guvernul României

M. Of. nr. 0686 din 28 Septembrie 2011
Act nr. 931/21 Septembrie 2011 Hotărâre privind preluarea unui sector de drum naţional, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaş, judeţul Sibiu, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale (201100686) Guvernul României

M. Of. nr. 0686 din 28 Septembrie 2011
Act nr. 2570/24 August 2011 Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 (201100686) Consiliul de Mediere