M. Of. nr. 0752 din 26 Octombrie 2011
Act nr. 765/21 Octombrie 2011
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului şi al unor ministere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare (201100752) Președintele României

M. Of. nr. 0752 din 26 Octombrie 2011
Act nr. 185/24 Octombrie 2011
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului şi al unor ministere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare (201100752) Parlamentul României

M. Of. nr. 0752 din 26 Octombrie 2011
Act nr. 231/18 Octombrie 2011
Ordin pentru aprobarea unor reglementări tehnice privind cerinţele tehnice generale şi condiţiile pentru introducerea pe piaţă a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor (201100752) Ministerul Administrației și Internelor

M. Of. nr. 0752 din 26 Octombrie 2011
Act nr. 236/20 Octombrie 2011
Ordin privind constituirea Comitetului de selecţie a proiectelor pentru implementarea Ariei de concentrare 4 – Îmbunătăţirea mediului înconjurător din cadrul „Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse“ (201100752) Ministerul Administrației și Internelor

M. Of. nr. 0752 din 26 Octombrie 2011
Act nr. 3/13 Octombrie 2011
Raport privind constatările efectuate de Comisia de coordonare ca urmare a monitorizării aspectelor legate de siguranţa aprovizionării cu gaze naturale în perioada octombrie 2010-martie 2011 (201100752) Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

M. Of. nr. 0751 din 26 Octombrie 2011
Act nr. 11/19 Septembrie 2011
Decizie Dosar nr. 13/2011 (201100751) Înalta Curte de Casație și Justiție