M. Of. nr. 0728 din 17 Octombrie 2011
Act nr. 955/28 Septembrie 2011 Hotărâre privind aprobarea plăţii de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru finalizarea proiectului PHARE RO 2004/016-772.03.14.09.02 „Asistenţă tehnică pentru mersul de tren pentru călători“ (201100728) Guvernul României

M. Of. nr. 0728 din 17 Octombrie 2011
Act nr. 1008/12 Octombrie 2011 Hotărâre privind stabilirea pentru anul 2011 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă şi a plăţilor separate pentru zahăr, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal (201100728) Guvernul României

M. Of. nr. 0728 din 17 Octombrie 2011
Act nr. 1052/14 Iulie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1)-(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (201100728) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0728 din 17 Octombrie 2011
Act nr. 698/07 Octombrie 2011 Decizie privind sancţionarea domnului Enciu Eugen, director executiv la Societatea Comercială „Elitasig Broker de Asigurare“ – S.R.L., cu retragerea aprobării (201100728) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

M. Of. nr. 0728 din 17 Octombrie 2011
Act nr. 2670/16 Septembrie 2011 Hotărâre pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor autorizaţi (201100728) Consiliul de Mediere

M. Of. nr. 0728 din 17 Octombrie 2011
Act nr. 768/03 Octombrie 2011 Ordin pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 846/2007 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (201100728) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii