M. Of. nr. 0165 din 13 Martie 2012
Act nr. 131/06 Martie 2012 Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 57 la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui (201200165) Guvernul României

M. Of. nr. 0165 din 13 Martie 2012
Act nr. 273/08 Martie 2012 Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie (201200165) Președintele României

M. Of. nr. 0165 din 13 Martie 2012
Act nr. 25/09 Martie 2012 Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie (201200165) Parlamentul României

M. Of. nr. 0165 din 13 Martie 2012
Act nr. 132/05 Martie 2012 Decizie privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei şi încetare a activităţii Societăţii Comerciale „Terano Asig – Broker de Asigurare“ – S.R.L. (201200165) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

M. Of. nr. 0165 din 13 Martie 2012
Act nr. 133/05 Martie 2012 Decizie privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale GEORGIA SIG 2000 BROKER DE ASIGURĂRI – S.R.L. (201200165) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

M. Of. nr. 0165 din 13 Martie 2012
Act nr. 192/06 Martie 2012 Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Autorităţii Feroviare Române – AFER (201200165) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii