'În pofida numeroaselor demersuri întreprinse de UE pentru a convinge autorităţile indiene să stopeze denunţarea unilaterală a Acordurilor privind promovarea şi garantarea investiţiilor încheiate de India cu statele membre, nu s-a putut obţine nici o concesie din partea Indiei. În această situaţie, Acordul bilateral pentru investiţii încheiat între India şi Olanda şi-a încetat valabilitatea în ianuarie 2017, urmând ca în lunile martie, aprilie şi mai, alte acorduri încheiate cu 22 state membre să-şi înceteze valabilitatea, printre care şi România', se arată în document.

Potrivit BPCE New Delhi, miniştrii de finanţe şi cel al comerţului din India au susţinut că vechile acorduri sunt depăşite şi, ca atare, trebuie încheiate noi documente care să reflecte realitatea economică şi progresele din ultimii ani.

'Cabinetul primului ministru indian a agreat un model de text care a fost circulat către ţările partenere pentru analiză şi negociere. Problema ivită în negocierea cu statele europene este aceea că acest subiect este de competenţa Comisiei Europene şi nu a fiecărui stat membru. În relaţia cu India, există demarate negocieri pentru încheierea unui Acord de Comerţ Liber, care prevede şi o secţiune dedicată investiţiilor străine, dar aceste discuţii sunt practic îngheţate, părţile având opinii diferite în ceea ce priveşte anumite sectoare sensibile precum: autovehicule, băuturi alcoolice, achiziţii publice etc. În acest context, nici secţiunea care se referă la investiţii nu poate fi finalizată. Până la găsirea unei soluţii convenabile ambelor părţi şi în perspectiva încetării valabilităţii, Acordurile bilaterale existente, investiţiile noi care se vor efectua în India din partea firmelor rezidente în statele membre ale Uniunii Europene, nu vor mai fi acoperite de acest cadru juridic. Acest lucru este valabil şi pentru firmele indiene care intenţionează să deruleze investiţii în UE. Romania se află sub aceeaşi incidenţă ca orice alt stat membru', menţionează sursa citată.  Agerpres