Ministerul Educației a decis că parcurgerea simultană a doi ani de studii în ciclul de învăţământ preuniversitar se va putea face o singură dată în fiecare dintre cele trei cicluri de învăţământ – primar, gimnazial şi liceal. Astfel, un elev care obține rezultate bune la învățătură și obține un punctaj de 80% la testele interdisciplinare în fiecare ciclu de învățământ ar putea să intre la facultate la vârsta de 16-17 ani și să devină apt de muncă, cu acte în regulă, la doar 20 de ani. Până acum, acest scenariu era greu de imaginat, însă noua metodologie oferă mai multor elevi această posbilitate.
În ciclul primar, elevii care vor să își încheie mai repede socotelile cu școala trebuie să aibă în anul şcolar anterior calificativul "foarte bine" la fiecare disciplină de învăţământ, iar în cazul elevilor din ciclurile gimnazial și liceal, media peste 9.00 la fiecare materie. De asemenea, media la purtare trebuie să fie minimum 9,50. Seria condițiilor relaxate continuă cu frecvența de la cursuri, care trebuie să fie de cel puţin 50% pentru anul curent şi de cel puţin 40% din cursurile aferente celui de-al doilea an de studiu. Dacă îndeplinesc aceste condiții, elevii mai trebuie să promoveze un test transdisciplinar din curriculumul clasei anterioare celei curente, la care să obţină un punctaj de cel puţin 80% din totalul punctajului acordat pe test.
După promovarea testului, elevii mai au nevoie la dosar de raportul psihologului şcolar care să ateste capacitatea lor de adaptare la parcurgerea a doi ani de studii într-un an şcolar, precum şi de integrare într-o clasă cu elevi de vârstă mai mare, precum și de avizele favorabile ale medicului şcolar și ale consiliului profesoral.
România stă mai bine la capitolul tineri supradotați decat alte țări, cu 4% din copii cu capacități speciale, în timp ce media la nivel mondial este de 2%, spunea acum doi ani directorul IRSCA Gifted Education, Florin Colceag, care oferă consultanţă şi programe de descoperire a potenţialului copiilor şi de învăţare accelerată.