Circa 75-80% din structura portofoliului îl reprezintă instrumentele financiare cu risc scăzut, iar fondurile de pensii private deţin 11% din titlurile de stat ale României, preferinţa fiind pentru maturităţi lungi, ceea ce conduce la reducerea volatilităţii în perioade de turbulenţe.

Pe Bursa de Valori Bucureşti /BVB/, fondurile de pensii private deţin plasamente de 700 milioane euro, fiind cei mai mari investitori instituţionali locali, şi asigură peste 10% din lichiditatea medie a Bursei, având un rol crucial în succesul ofertelor publice recente şi reprezentând un factor de echilibru pe piaţa secundară de acţiuni.

Pe Pilonul II al fondurilor de pensii administrate privat (obligatorii), lansat în 2008, activează 8 fonduri, cu 6,2 milioane participanţi şi active nete de 17,8 miliarde lei (4 miliarde euro). Randamentul mediu anual de la lansare este de 11,2%, iar în totalul activelor nete 14,2 miliarde lei au fost contribuţii brut, iar 3,6 miliarde lei câştigul net din investiţii.

Pe Pilonul III al pensiilor private facultative, lansat în 2007, activează 10 fonduri, cu 337.000 participanţi şi active nete de 975 milioane lei (221 milioane euro), iar randamentul mediu anual de la lansare este de 8,2%.

Potrivit APAPR, priorităţile industriei fondurilor de pensii private sunt stabilitatea şi predictibilitatea cadrului legislativ, continuarea eforturilor de revitalizare a Pilonului III, eficienţa operaţională, flexibilizarea cadrului investiţional, adoptarea legii de plată a pensiilor private, iar prioritatea pe termen scurt este contribuţia de 5% pentru Pilonul II, care să fie prevăzută în legea bugetului de asigurări sociale de stat în 2015.

AGERPRES