Principalele concluzii în urma prelucrării datelor arată că:

    În domenii cheie pentru economia României cum ar fi, în ordinea menţiunilor, drumurile (40%), sănătatea (27%), construcţiile (16%) şi domeniul IT (7%) românii consideră că există corupţie;

    49% din persoanele intervievate au auzit despre cazuri de corupţie care implicau achiziţii publice. Doar 7% dintre persoanele intervievate consideră că procesul de achiziţii publice se desfăşoară corect iar 87% consideră că, în prezent, achiziţiile publice sunt efectuate de o manieră incorectă;

    întrebaţi care dintre instituţiile publice cheltuie corect banii publici, 64% nominalizează administraţia locală şi doar 13% instituţiile administraţiei centrale;

    Un procent covârşitor dintre cei care au participat la sondaj (91% dintre intervievaţi) consideră că procesul de acordare a contractelor publice este unul influenţat politic;

    50% consideră că firmele străine sunt mai corecte în modul în care participă în procesul de achiziţii publice în timp ce doar 3% consideră că firmele româneşti sunt mai corecte;

    52% din intervievaţi susţin apariţia unei structuri naţionale prin care să se desfăşoare licitaţiile publice;

    Cu privire la credibilitatea în general a procesului de achiziţii publice 69% consideră că, dacă se descoperă o neregulă în legătură cu o achiziţie publică, cei implicaţi nu vor fi pedepsiţi;

    37% consideră că există mai multă corupţie la achiziţiile cu bani de la Buget şi doar 19% cred că mai corupte sunt cele care folosesc bani europeni;

    În fine, 47% consideră că prin înfiinţarea unui minister al fondurilor europene licitaţiile cu bani europeni ar fi mai corecte iar 43% apreciază că nu

Datele sondajului indică per ansamblu un grad de încredere scăzut în procesul de achiziţii publice din România şi, din această perspectivă, instituţiile centrale trebuie să re-credibilizeze procedurile de achiziţii care se desfăşoară atât în plan central cât şi local. La rândul său societatea civilă trebuie să se implice mai mult să popularizeze cât mai larg importanţa procesului de achiziţii publice, având în vedere interesul evident al populaţiei pentru modul în care se cheltuie banii publici şi chiar cunoştinţele lor rezonabile pe această temă. O societatea atentă la modul în care se cheltuie banii publici reprezintă presiune publică importantă care va duce treptat la descurajarea oricăror influenţe politice sau de altă natură asupra procesului de achiziţii publice iar acest lucru, în final, contribuie în mod direct la re-credibilizarea modului în care se licitează serviciile şi lucrările pe bani publici în România.

Sondajul a fost efectuat in perioada 7 – 14 iulie 2011 pe un eşantion de 1040 de persoane. Chestionarul a fost aplicat prin metoda faţă în faţă la domiciliul intervievaţilor. Eşantionul este reprezentativ pentru populaţia adultă urbană a României, marja de eroare fiind de +/-3%.
Sondajul face parte dintr-un program mai larg de cercetare finanţat de Ambasada Statelor Unite ale Americii la București prin programul de granturi pentru ONGuri, având drept principal scop promovarea de soluții pentru creșterea transparenței și predictibilității procesului de achiziții publice în România.