Alături de aceste două mari companii s-au alăturat ca subcontractanţi companii româneşti şi străine precum SSH Hidroserv SA, Energomontaj SA, Electroservice RB SRL, Electroechipament Industrial SRL, General Design Tech SRL, ISPE SA, Energoconstruct SA, Concret Construct SRL, Mecanica IND 2004, Blansko Engineering AS (Cehia).

Proiectul se va derula pe o durată de aproximativ 7 ani de la semnarea contractului şi presupune retehnologizarea celor 6 hidroagregate. Lucrările care trebuie executate vizează: reabilitarea şi modernizarea acelor echipamente hidromecanice a căror stare tehnică, după expertizare, permite acest lucru (vanele fluture şi vanele sferice, batardourile aspiratoarelor, regulatoarele de presiune, instalaţiile de ridicat şi transportat); înlocuirea turbinelor, generatoarelor, transformatoarelor, instalaţiilor de automatizare (aferente grupurilor şi instalaţiilor generale ale centralei), instalaţiilor de aer comprimat, apă de răcire, golire aspiratoare, epuismente şi gospodăriei de ulei, staţiilor de 10,5 kV, 110kV şi 220 kV, transformatoarelor de servicii proprii.

De asemenea, contractul presupune realizarea sistemului de monitorizare, de comandă, protecţii şi SCADA, pentru a aduce centrala la standardele actuale de funcţionare, precum şi reabilitarea construcţiilor de pe circuitul hidraulic, începând cu casa vanelor fluture, conductele forţate, casa vanelor sferice, sala maşinilor, bazinul de liniştire şi canalul de fugă, părţi din blocul tehnic, turnul de decuvare, atelierul mecanic şi depozitul de echipament greu.

Compania a lansat procedura de achiziţie 'Licitaţie deschisă' cu scopul achiziţiei de lucrări 'Retehnologizare CHE Stejaru' în data de 9 decembrie 2014 prin intermediul unui anunţ de participare. În data de 16 martie 2015, la sediul Hidroelectrica, a avut loc deschiderea publică a ofertelor privind atribuirea proiectului de retehnologizare CHE Dimitrie Leonida – Stejaru.

AGERPRES