Conform raportului de activitate al Baroului București pe 2019, au fost depășite cheluielile estimate, scrie Cluj Just. Cei 70.000 de euro plătiți ar trebui recuperați, dar datele fiscale arată că firma are sediu expirat și este inactivă fiscal.

„La capitolul 8 (Cheltuieli cu protocol, comunicare și publicitate profesională) n.red) s-a înregistrat o depășiri substanțiale de sumele prevăzute inițial,astfel s-au făcut plăți în baza unui contract cu firma de publicitate LION HOUSE MEDIA SRL contract încheiat în 2017, respectiv sume de 12.950 euro producție clip și 67.327 euro difuzare clip. Comisia nu poate aprecia oportunitatea unei astfel de cheltuieli însă arată faptul că documentele justificative aferente cheltuielilor efectuate îndeplinesc cerințele legale.

Comisia arată însă că nu există până în momentul controlului, un raport din partea consiliului Baroului București care să arate condițiile în care prestatorul de servicii și-a îndeplinit obligațiile( producția clipului,,difuzarea și tempoul (cadența difuzării) potrivit contractului. În cazul în care nu se poate demonstra îndeplinirea obligațiilor de către prestator, Comisia solicită de urgență recuperarea plăților efectuate” se arată în raportul cenzorilor despre activitatea Baroului București.

Depășirea bugetului la deplasări în străinătate

Raportul Comisiei mai arată că au fost depășiri ale bugetului și în cazul unor deplasări în străinătate în interes de serviciu, a unor persoane care nu făceau parte din Baroul București.

La capitolul Cheltuieli, Comisia constată că față de prevederile estimate (6.975.000)lei, aferente perioadei analizate, s-a înregistrat o depășire cu sumă de 817.820 lei, ceea ce reprezintă o depășire față de estimate cu 11,7% la capitolul deplasări în străinătate,pe perioadă supusă controlului s-a constatat plata unor servicii (bilete de avion și cazare /parțial)pe numele unor persoane ce nu făceau parte dintre reprezentanții baroului, delegați pentru respectiva manifestare.

În aceeași ordine de idei, comisia de cenzori constată inexistența unor decizii sau ordine de deplasare pentru respectivul eveniment,cât și prezența la acel moment al persoanei delegate de Baroul București. De asemenea, nu există un feed-back sau memorandum care să ateste beneficiul pentru profesia de avocat a respectivei reprezentări”.