Pe lângă acestea, oamenii de ştiinţă vor studia şi provocări ale societății, cum ar fi îmbătrânirea populației în țările în curs de dezvoltare sau inegalitatea din societățile capitaliste.

Aceşti bani vor fi oferiţi sub formă de granturi individuale de până la 3,5 milioane de euro în cadrul celui de-al șaselea și ultim concurs de granturi pentru cercetătorii confirmați, organizat în cadrul celui de al șaptelea program-cadru de cercetare al UE (PC7).
Cu aceşti bani, cercetătorii conformați și recunoscuți îşi vor putea continua cercetarea fundamentală. Următorul apel de propuneri privind granturile pentru cercetători confirmați va fi primul din cadrul "Orizont 2020", noul program de cercetare și inovare al UE.
    
"CEC finanțează cercetătorii care sunt cei mai buni în profesia lor, și avem nevoie de aceste talente în Europa. Creativitatea și eforturile lor susținute creează cunoștințe, care sunt valoroase prin ele însele, dar care adesea au de asemenea un impact pozitiv asupra economiei și societății noastre. Acesta este motivul pentru care bugetul CEC va beneficia de o suplimentare substanțială a finanțării în cadrul „Orizont 2020", spune Comisarul european pentru cercetare, inovare și știință, Máire Geoghegan-Quinn.
    
În cadrul prezentului apel, candidații selecționați sunt de 27 de naționalități diferite, cei mai numeroși fiind britanici, germani, francezi, olandezi și italieni. Beneficiarii granturilor provin din aproximativ 150 de instituții din 18 țări diferite din Spațiul European de Cercetare (SEC). Până acum, niciun cercetător român nu a primit bani de la UE în cadrul acestui program.

Pentru prezentul concurs, CEC a primit puțin peste 2.400 de cereri, ceea ce reprezintă o ușoară creștere (4,5%) față de anul trecut. Datorită granturilor CEC, oamenii de știință selectați în urma apelului vor putea să își formeze propriile echipe de cercetare, implicând aproximativ 1 200 de doctoranzi și postdoctoranzi în aceste echipe finanțate de CEC.

Rata de succes globală pentru acest apel este de aproape 12%. Ponderea femeilor selectate în cadrul acestui ciclu de granturi este puțin peste 13%, ceea ce înseamnă o continuare a reprezentării insuficiente a femeilor în funcții înalte în domeniul cercetării. Vârsta medie a cercetătorilor care urmează să primească finanțare este de 53 de ani.

În cadrul acestui apel, 45% dintre propunerile selectate au fost în domeniul „Științe fizice și inginerie”, 36% în domeniul „Științele vieții” și 18% în domeniul „Științe sociale și umaniste”. Beneficiarii granturilor au fost selectați pe baza unor evaluări inter pares realizate de 25 de comisii formate din oameni de știință de renume din întreaga lume.

Creat în 2007 de UE, Consiliul European pentru Cercetare este prima organizație paneuropeană de finanțare a excelenței în cercetarea de frontieră. CEC, care este o componentă inovatoare a celui de-al șaptelea Program-cadru pentru cercetare al UE (Programul specific „Idei”), dispune de un buget total de 7,5 miliarde de euro pentru perioada 2007-2013. În noul program-cadru „Orizont 2020” (2014-2020), Comisia Europeană a propus o creștere considerabilă a bugetului CEC.