Astfel, angajaţii Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit au finalizat evaluarea celor 4.083 de proiecte depuse de tinerii fermieri pentru a obţine finanţare nerambursabilă prin Măsura 112. Sesiunea pentru depunerea cererilor de finanţare aferente „Instalării tinerilor fermieri” (Măsura 112) s-a desfăşurat în perioada 1 – 29 iulie a acestui an.

În urma analizării tuturor proiectelor depuse, au fost evaluate ca fiind eligibile, 3.500 de proiecte ale tinerilor fermieri de pe întreg teritoriul României. Valoarea nerambursabilă a acestora este de 71,6 milioane de euro.

Sudul ţării deţine monopol asupra numărului de proiecte eligibile depuse în cadrul acestei sesiuni. Astfel, pe primul loc se află Regiunea 4 Sud – Vest, Craiova cu 844 de cereri de finanţare, urmată de Regiunea 2 Sud – Est, Constanţa cu 614 proiecte şi de cele 521 de proiecte ale Regiunii 3 Sud, Târgovişte.

Tinerii fermieri au solicitat sprijin financiar pentru dezvoltarea diverselor activităţi. Cele mai accesate domenii de investiţii au fost cele pentru apicultură şi ferme vegetale dar şi pentru creşterea animalelor, exploataţii horticole şi modernizări ale fermelor.

După publicarea pe pagina oficială de internet a APDRP a rezultatelor evaluării proiectelor depuse, potenţialii beneficiarii vor fi notificaţi, în termen de 3 zile lucrătoare, dacă proiectul depus a fost declarat eligibil sau neeligibil.
În urma primirii notificării, în termen de 5 zile lucrătoare beneficiarii pot depune contestaţii cu privire la rezultatele evaluării proiectelor. Acestea se pot depune la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) unde a fost depusă cererea de finanţare.

Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” are ca obiectiv creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca şefi de exploataţii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiţii.

Sprijinul acordat în cadrul măsurii are ca scop dezvoltarea exploataţiilor agricole, care produc în principal produse agricole vegetale şi animale (materie primă) pentru consum uman şi hrana animalelor.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 112 sunt fermierii în vârstă de până la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de finanţare), persoane fizice sau juridice care practică în principal activităţi agricole şi a căror exploataţie agricolă: are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 40 UDE; este situată pe teritoriul ţării şi este înregistrată în Registrul unic de identificare – APIA şi Registrul agricol.

Pot solicita sprijin nerambursabil persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale sau al unui SRL.

Te-ar putea interesa și: