Valoarea totală a acestora este de peste 333,6 milioane de euro, din care 285,7 milioane de euro reprezintă contribuția UE.
Astfel, proiectul vizând infrastructura de apă în judeţul Bacău va fi implementat în perioada 2011 – 2013 și prevede investiţii în reabilitarea staţiei de tratare a apei Bacău, extinderea reţelelor de canalizare în Bacău, Dărmăneşti, Moineşti, Buhuşi şi Târgul Ocna şi zonele limitrofe acestor localităţi, construirea de staţii de pompare, modernizarea/reabilitarea sau construirea de staţii de epurare în Bacău, Moineşti, Buhuşi, Dărmăneşti şi Târgu Ocna, extinderea reţelelor de alimentare cu apă în Moineşti şi Buhuşi. Valoarea contractului de finanţare este de 107,52 milioane de euro, din care 91,4 milioane de euro reprezintă contribuţia Uniunii Europene, din Fondul de Coeziune. Beneficiarul proiectului este S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.
Prin proiectul „Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare-epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani” se urmăreşte reabilitarea şi extinderea sistemului de distribuţie şi tratare a apei şi a sistemului de colectare şi epurare a apei uzate în aglomerările Botoşani, Cătămăreşti, Dorohoi, Broscăuţi, Flămânzi, Frumuşica,Vorona, Tudora şi Ştefăneşti. Valoarea contractului de finanţare este de 109,35 milioane de euro, din care 95 de milioane de euro este finanțat de la bugetul UE. Beneficiarul proiectului este SC NOVA APASERV S.A., iar durata de implementare este 2011 – 2014.
Cel de-al treilea proiect, “Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi ape uzate în judeţul Galaţi”, vizează efectuarea de investiţii privind extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă potabilă, a sistemului de colectare a apelor uzate în Galaţi, Tecuci, Târgu Bujor, Pechea și Lieşti precum şi în localităţile limitrofe, de către beneficiarul proiectului, respectiv Operatorul Regional " S.C. Apă Canal S.A. Galaţi.
Valoarea contractului de finanţare este de 116,76 milioane de euro, din care 99,2 milioane de euro reprezintă contribuţia UE, iar perioada de implementare este 2011 – 2014.