Suma maximă a finanţării acordate este de 21.500.000 lei, valoarea minimă fiind de 350.000 lei. Singurul solicitant eligibil al acestei operaţiuni este Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

În cadrul acestei operaţiuni, pot fi finanţate activităţii precum : asigurarea conectării unităţilor şcolare şi a inspectoratului şcolar judeţean (acolo unde este necesar) la internet prin conexiuni broadband; achiziţionarea de echipamente TIC necesare implementării proiectului, auditarea parţială şi finală a proiectului, inclusiv auditarea securităţii reţelei şi aplicaţiei software de monitorizare; asigurarea managementului proiectului şi instruirea personalului care va gestiona/utiliza reţeaua.

Ghidul solicitantului este postat spre consultare pe site-ul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (OIPSI), http://fonduri.mcsi.ro, la secţiunea Consultare publică.

SURSA: MCSI