Astfel, în judeţul Constanţa au rămas nealimentate o linie de înaltă tensiune, 50 linii electrice aeriene de medie tensiune total, 4 linii de medie tensiune parţial şi 1.580 posturi de transformare, fiind afectate total sau parţial 95 localităţi (Dulgheru, Saraiu, Lumina, Ovidiu, Carvanu Mic, Carvanu Mare, Goruni, Guiciuc, Gârliţa, Galiţă, Lipnita, Băneasa, Dobromir, Tufani, Curcani, Petroşani, Cerchezu, Măgura, Olteni, Furnică, Dumbrăveni, Viroagă, Negru Vodă, Plopeni, Credinţă, Conacu, Independenţa, Galesu, Poartă Albă, Poiana, Saligny, Mihail Kogălniceanu, Nazarcea, Castelu, Saraiu, Sitorman, Albeşti, Eforie Nord, Tuzla, Biruinţă, Amzacea, Techirghiol, Ostrov, Almalău, Bugeac, Lipnita, Canlia, Izvoare, Satu Nou, Coslugea, Răzoare, Tudor Vladimirescu, Făurei, Lespezi, Pădureni, Cetatea, Dobromir, Văleni, Cărpiniş, Negreşti, Casicea, Scărişoreanu, Mereni, Topraisar, Pelinu, Tătaru, Comana, Orzaru, Darabani, Vâlcele, Coroana, Cotu Văii, Poiana, Potârnichea, Valu lui Traian, Valea Seacă, Baraganu, Palazu Mic, Gură Dobrogei, Târguşor, Casianu, Cheia, Grădina, Râmnic, Râmnicul de Jos, Râmnicul de Sus, Cogealac, Tariverde, Corbu de Sus, Corbu de Jos, Nuntaşi, Fântânele, Palazu Mare, Tătaru, Albeşti, Neptun.

Totodată, în judeţul Tulcea au rămas nealimentate 2 linii de înaltă tensiune, 5 linii electrice aeriene de medie tensiune total şi 4 parţial, precum şi 94 posturi de transformare, fiind afectate 11 localităţi (Ceamurlia de Jos, Lunca, Baia, Murghiol, Cerbu, Rahmanu, Haidaru, Casimcea, Dunavăţul de Jos, Dunavăţul de Sus, Beidaud).

În judeţul Călăraşi, au rămas nealimentate total 25 linii electrice aeriene de medie tensiune, iar 8 parţial, 535 posturi de transformare, fiind afectate 64 localităţi (Saruleşti Gara, Mitreni, Valea Roşie, Curcani, Sălcioara, Radovanu, Valea Popii, Dorobanţu, Vărăşti, Bosneagu, Ulmu, Zimbru, Făurei, Chirnogi, Dragalina, Drajna, Bogată, Ciocăneşti, Smârdan, Andolina, Ulmeni, Spanţov, Cetatea Veche, Stancea, Chiselet, UM Baraganu – blocuri, Ştefan cel Mare, Perişoru, Cuza Vodă, Ceacu, Călăraşii Vechi, Grădiştea, Radu Negru, Ştefan Vodă, Jegălia, Gâldău, Unirea, Oltina, Rasă, Independenţa, Vişini, Potcoavă, Drajna, Perişoru, Tudor Valdimirescu, Modelu, Alexandru Odobescu, N. Bălcescu, Galatui, Valea Argovei, Siliştea, Vlădicească, Dăneşti, Frăsinet, Luptători, Curăţeşti, Tariceni, Valea Căpitanului, Valea Presnei, Clăteşti, Chirnogi, Căscioarele, Iezeru).

În judeţul Ialomiţa au rămas nealimentate 8 linii electrice aeriene de medie tensiune, iar 8 parţial, 272 posturi de transformare, fiind afectate 18 localităţi (Căzăneşti, Gheorghe Doja, Păltiniş, Amară, Stelnică, Făcăieni, Borduşani, Feteşti, Ţăndărei, Slobozia Nouă, Cegani, Maltezi, Fratilesti, Suditi, Griviţa, Milosesti, Nicolesti, Tovărăşia).  Agerpres