Clienţii existenţi şi potenţiali ai companiei vor putea, în continuare, să achiziţioneze de la Allianz-Ţiriac acoperiri complete împotriva tuturor riscurilor asigurabile, la valori reale ale locuinţelor asigurate.
“Vrem să continuăm să oferim clienţilor companiei soluţii cât mai simple şi acces facil la protecţie, iar acest lucru impune adaptarea operaţiunilor noastre la noile reglementări. În acest sens, urmare a intrării în vigoare a Legii 243/2013, semnarea protocolului de distribuţie a poliţei de asigurare obligatorie împotriva dezastrelor (PAD) era un pas absolut necesar pentru optimizarea accesului publicului la produse care să ofere protecţie completă a locuinţelor, în reţeaua Allianz-Ţiriac”, spune Remi Vrignaud, directorul general al Allianz-Ţiriac.
Cadrul legislativ de funcţionare a asigurărilor obligatorii a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor a suferit schimbări, ca urmare a intrării în vigoare, la 27 iulie a.c., a Legii 243/2013 care modifică Legea 260/2008.
Conform noilor reglementări, toţi proprietarii de locuinţe au obligaţia de a încheia PAD – poliţa de asigurare obligatorie emisă de PAID, ce oferă acoperire împotriva riscurilor catastrofice în limita sumei asigurate de 20.000 sau 10.000 euro, în funcţie de structura constructivă a locuinţei asigurate. Societăţile de asigurare autorizate să preia riscuri de catastrofe naturale pot încheia – pentru aceste categorii de riscuri – asigurări facultative ale locuinţelor numai pentru partea din SUMA ASIGURATĂ CE EXCEDE SUMA ASIGURATĂ OBLIGATORIU prin PAD (10.000 / 20.000 euro).
Practic, poliţele de asigurare emise în numele şi pe răspunderea Allianz-Ţiriac vor include o franşiză obligatorie pentru riscurile catastrofice de 10.000/20.000 euro. În paralel, compania va fi în măsură să emită poliţe obligatorii (PAD) având suma asigurată egală cu franşiza poliţei Allianz-Ţiriac, în baza cărora PAID oferă acoperire pentru riscurile catastrofice, conform legislaţiei în vigoare.
În baza protocolului semnat cu PAID, Allianz-Ţiriac va oferi tuturor clienţilor săi care încheie poliţe obligatorii PAD prin intermediul reţelei companiei servicii de instrumentare a daunelor produse de riscurile catastrofice.
“Toţi clienţii care vor achiziţiona poliţe de asigurare a locuinţelor prin intermediul reţelei Allianz-Ţiriac vor beneficia de servicii de instrumentare a daunelor la acelaşi standard de calitate, chiar şi în cazul în care eventualele pagube produse în urma unei catastrofe naturale nu depăşesc suma asigurată printr-o poliţă obligatorie”, precizează Remi Vrignaud. “În practică, soluţiile de despăgubire vor fi generate de specialiştii Allianz-Ţiriac, pentru daunele acoperite prin PAD ele urmând a fi avizate de PAID, care are şi responsabilitatea efectuării plăţii indemnizaţiilor de despăgubire.”
Alinierea modelului operaţional al Allianz-Ţiriac la noile reglementări nu va aduce modificări ale preţului acoperirilor, din perspectiva clienţilor. Pentru contractanţii de poliţe de asigurare a locuinţelor emise în reţeaua Allianz-Ţiriac, practic, costul rămâne cel valabil înainte de intrarea în vigoare a Legii 243/2013.
În schimb, este lesne de înţeles faptul că, sub aspectul veniturilor, Allianz-Ţiriac va realiza subscrieri diminuate cu echivalentul a 20 de euro pentru fiecare poliţă facultativă de asigurare a locuinţei emisă.
“Sperăm ca, până la sfârşitul anului, să reuşim să compensăm fie şi parţial impactul pe care introducerea obligativităţii achiziţionării PAD de către toţi proprietarii de locuinţe îl va avea la nivelul veniturilor noastre din activitatea de asigurare a locuinţelor. În orice caz, suntem optimişti în privinţa evoluţiei acestui segment pe termen mediu, plecând de la premisa că actualul cadru de reglementări va fi nu doar menţinut, dar şi consolidat, astfel încât să permită companiilor de asigurare să-şi definească strategii coerente de dezvoltare sănătoasă a portofoliilor de asigurare a locuinţelor pe termen mediu şi lung”, a punctat directorul general al Allianz-Ţiriac.