Potrivit datelor oficiale, în primele şase luni din 2013, s-au efectuat 2.767 de acţiuni de control, în urma cărora au fost aplicate 104 avertismente şi 18 amenzi, în cuantum total de 94.800 de lei.

Peste jumătate din totalul controalelor (1.395) au vizat titularii de licenţe de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, dintre care 918 la furnizorii de servicii de radiocomunicaţii şi 477 la furnizorii de radio şi televiziune.

În urma acestor acţiuni de control au fost emise 25 de notificări privind intenţia aplicării sancţiunii şi s-au aplicat 50 de avertismente şi 14 amenzi în cuantum de 52.800 lei. Cele mai frecvente nereguli întâlnite pe parcursul acestor acţiuni de control au fost nerespectarea prevederilor din licenţe şi autorizaţii, precum şi operarea necorespunzătoare a staţiilor de radiocomunicaţii de către persoane care nu deţineau certificat de operator radiotelefonist.

ANCOM menţionează, totodată, că aproximativ o treime din numărul total de acţiuni de control, respectiv 760, au fost realizate la furnizorii de comunicaţii electronice şi s-au axat pe respectarea obligaţiilor din autorizarea generală.

În acest context şi ţinând cont de neregulile constatate, Autoritatea a emis 88 de notificări privind intenţia aplicării sancţiunii, urmate de 43 de avertismente şi patru amenzi, în cuantum de 42.000 lei. O amendă de 25.000 de lei a fost aplicată unui furnizor de telefonie pentru utilizarea necorespunzătoare a numerotaţiei de telefonie mobilă şi trei amenzi au fost aplicate furnizorilor care prestează servicii de retransmisie a programelor audiovizuale, pentru furnizarea neautorizată de servicii media audiovizuale fără a deţine certificat tip sau pentru parametri tehnici modificaţi faţă de cei permişi conform autorizaţiei generale.

‘180 din controalele efectuate în prima jumătate a acestui an au vizat furnizorii de servicii poştale şi au fost finalizate cu aplicarea a 7 avertismente. Cele mai frecvente nereguli întâlnite au fost cele referitoare la nerespectarea obligaţiilor de a marca toate trimiterile poştale introduse în reţeaua poştală cu denumirea sau marca comercială a furnizorului, precum şi nerespectarea unora dintre obligaţiile prevăzute în autorizaţia generală pentru furnizarea serviciilor poştale, respectiv nedeţinerea la fiecare punct de acces deservit de personal, a instrumentelor de măsură necesare’, se arată în comunicatul ANCOM.

Potrivit autorităţii, un număr de 432 de acţiuni de control au vizat producătorii, importatorii şi distribuitorii de echipamente radio şi echipamente terminale de telecomunicaţii, fiind aplicate patru avertismente pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniu.

Pe parcursul primului semestru al anului 2013 au fost efectuate 5.806 acţiuni de monitorizare a spectrului radio, iar în 208 cazuri s-au constatat nereguli.

ANCOM este instituţia care protejează interesele utilizatorilor de comunicaţii din România, prin promovarea concurenţei pe piaţa de comunicaţii, administrarea resurselor limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi a inovaţiei.
Sursa: Agerpres