“Tendinţa rezultatelor companiei este foarte încurajatore şi se datorează eforturilor susţinute ale angajaţilor, al căror suport este apreciat de către management, în mod deosebit. Ne aşteaptă în continuare o perioadă în care trebuie să acordăm o atenţie sporită în implementarea Planului de Management dar sunt încrezător că obiectivele stabilite pot şi vor fi realizate, cu angajamentul întregii echipe”, a declarat Christian Heinzmann, Director Executiv şi Accountable Manager.
Potrivit lui Heinzmann, în perioada ianuarie-iunie 2013, TAROM a eficientizat programul de zbor şi a optimizat reţeaua de rute fapt ce a determinat creşterea gradului de încărcare a aeronavelor cu 3% comparativ cu perioada similară a anului 2012. De asemenea, TAROM a înregistrat o creştere cu 1.4% a numărului de pasageri, pe cursele regulate şi a transportat  974.984 pasageri.
Parte integrantă a procesului de îmbunătăţire a serviciilor oferite pasagerilor TAROM este şi dezvoltarea reţelei de rute, prin oferirea unui orar optimizat, frecvenţe adiţionale şi noi destinaţii. Noile curse lansate de TAROM anul acesta sunt: Bucureşti-Dublin, Iaşi-Bologna, Iaşi-Torino, Iaşi-Londra, Bucureşti-Praga şi Cluj-Praga.
 În prezent, compania TAROM are 2006 angajaţi, mai puţin cu 4%, comparativ cu anul 2012, datorită plecărilor voluntare şi pensionărilor.
“Rezultatele obţinute după numirea noului Consiliu de Administraţie reprezintă o dovadă că guvernanţa corporativă introdusă prin programul de management privat este un succes în cazul TAROM. Deşi unele dintre măsurile prevăzute în Planul de Management nu au fost înca antamate sau sunt în întârziere, Consiliul de Administraţie şi conducerea executivă vor colabora astfel încât ţintele financiare prevăzute în plan să fie atinse sau chiar depăşite. Fără a ignora dificultăţile inerente unui nou început, Consiliul de Administraţie apreciază că procesul de redresare a companiei TAROM este pe drumul cel bun şi îşi exprimă speranţa că cifrele pozitive înregistrate în primul semestru vor fi consolidate prin îmbunătăţirea continuă a indicatorilor fizici, astfel încât să avem o creştere sustenabila”, a declarat Dan Pascariu, Preşedintele Consiliului de Administraţie TAROM.
Rezultatul financiar contabil pozitiv este în principal generat de îmbunătăţiri în aria comercială, ceea ce a dus la creşterea venitului obţinut aferent unui pasager. De asemenea, au fost făcute economii atât la cheltuielile de combustibil precum şi a altor costuri.