Strategia propusă de Visa Europe propune stimularea de către stat a conversiei la plăți electronice a fluxurilor de numerar care circulă în prezent dinspre populație către stat, dinspre stat către populație și între populație și comercianți, cu scopul combaterii economiei subterane și îmbunătățirii performanței administrative. Obiectivele strategice propuse de Visa Europe sunt reducerea economiei subterane cu 5% în decurs de 4 ani, creșterea gradului de colectare a veniturilor la PIB la 40% (media UE) în 4 ani și economisirea a 1 miliard de lei în distribuția beneficiilor sociale într-un interval de 5 ani.

Măsurile propuse vizează patru direcții principale, respectiv îmbunătățirea colectării impozitelor şi taxelor locale cu ajutorul plăților prin card, creșterea eficienței distribuirii ajutoarelor și a prestațiilor sociale prin utilizarea cardului, reducerea birocrației și creșterea eficienței financiare prin transferul pe card al cheltuielilor realizate cu deplasările în interes de serviciu în sectorul public și măsuri de reducere a economiei subterane prin acordarea unor facilități la plățile electronice prin card. 

România se situează pe locul doi în Europa în ceea ce priveşte ponderea economiei subterane în Produsul Intern Brut, potrivit documentului ‘Strategia naţională de încurajare şi promovare a plăţilor cu cardul în sectorul public’, realizat de Visa Europe.
‘În România, economia subterană a scăzut semnificativ în ultimii zece ani, datorită pregătirilor pentru aderarea la Uniunea Europeană, crizei financiare globale şi creşterii plăţilor electronice. Economia subterană din România este estimată la 39,6 miliarde euro în 2013, în scădere cu peste 3,5% faţă de 2008 şi cu aproape 15% comparativ cu 2003. Cu toate acestea, România se situează în continuare pe locul doi în Europa în ceea ce priveşte ponderea economiei subterane în PIB, estimată la 28% în 2013, la egalitate cu Croaţia, Estonia şi Lituania, state surclasate doar de Bulgaria, cu o pondere de 31%’, arată Visa Europe.