”Veniturile totale ale bugetului asigurărilor pentru şomaj erau, la sfârşitul anului trecut, de circa 1,892 miliarde lei, în timp ce suma cheltuielilor a fost de aproximativ 1,736 miliarde lei. Excedentul de 155.780.181 lei a provenit din necheltuirea în totalitate a sumelor colectate la Fondul de garantare a creanţelor salariale. De altfel, cred că mereu a existat un excedent. Societăţile au depus, dar banii nu s-au cheltuit în totalitate”, a precizat, citat de Agerpres, directorul financiar-administrativ al Ministerului Muncii, Lucia Vasiloiu.

Potrivit execuţiei bugetare, contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare a creanţelor salariale au totalizat 221,05 milioane lei, la sfârşitului lui decembrie 2012.

Din fondul de garantare a creanţelor salariale se asigură, în cazul firmelor aflate în insolvenţă, între altele, plata salariilor restante, precum şi a compensaţiilor băneşti datorate de angajatori salariaţilor pentru concediul de odihnă neefectuat. Conform legii, suma totală a creanţelor salariale suportate din Fondul de garantare nu poate depăşi cuantumul a trei salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat.

Fondul se constituie în baza contribuţiei de 0,25% din totalul salariilor brute lunare ale angajaţilor unei firme, plătită de către angajator, sumele fiind gestionate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).

În veniturile totale ale bugetului asigurărilor de şomaj, cea mai mare pondere (71,2%) au avut-o contribuţiile de asigurări, în sumă de de aproximativ 1,348 miliarde lei.