La 28 februarie 2013, activele Termoelectrica aveau o valoare preliminată de 552,913 milioane lei, iar valoarea preliminată a datoriilor se ridica la 331,174 milioane lei. În cazul CNH, valoarea preliminată a activelor este de 1,113 milioane lei, iar cea a datoriilor de 4,92 miliarde lei.

Ofertanţii trebuie să facă dovada că deţin atestat de membru al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă valabil pe acest an. Restul condiţiilor de participare vor fi incluse în caietul de sarcini care poate fi ridicat începând cu data de 10 mai, între orele 9.00-16.00, de la Sediul Ministerului Economiei, Departamentul pentru energie – OPSPI. Costul unui caiet de sarcini este de 3.000 lei cu TVA.

Garanţia de participare la o licitaţie este de 15.000 lei. Licitaţiile vor avea loc la sediul ME, Departamentul pentru Energie, în data de 10 iunie 2013, ora 10.00, pentru CN a Huilei şi în data de 11 iunie, ora 10.00 pentru Termoelectrica. Data limită pentru depuenrea ofertelor este 7 iunie, ora 12.00.