Potrivit acestei Directive, “statele membre se asigură că, la dispecerizarea instalaţiilor de producere a energiei electrice, operatorii de transport și sistem acordă prioritate instalaţiilor de producere care utilizează surse regenerabile de energie, în măsura în care funcţionarea sigură a reţelei naţionale de energie electrică permite acest lucru și pe baza unor criterii transparente și nediscriminatorii.
”Aceste prevederi  au fost transpuse în legislația națională prin Legea 220/2008 cu modificările și completările ulterioare. Comisia Europeană, care încurajează trecerea la un viitor cu mai puține emisii de carbon, cu siguranță se va sesiza și poate declanșa procedura de infringement împotriva României, potrivit RWEA.
”Energia eoliană a scăzut prețul energiei în piață cu până la 50% și acum se vede clar că termocentralele produc cea mai scumpă energie, deși au fost subvenționate de stat timp îndelungat. Acest tip de politici industriale, care privesc spre trecut, încălcând totodată obligațiile României derivate din Directivele europene încalcă din nou principiile predictibilității legislative din țara noastră” , declară Ionel David, președintele Asociației Române pentru Energie Eoliană.
Potrivit RWEA, este o decizie care favorizează producătorii de energie mai puțin rentabili  în detrimentul celor mai profitabili, știut fiind faptul că termocentralele au costuri de producție mult mai ridicate decât alți producători.