Consiliul Concurenţei a avizat schema de ajutor de stat privind restructurarea companiilor din portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) şi Ministerului Economiei, cu un buget total estimat de 180 milioane de euro.

Consiliul Concurenţei (CC) a avizat şi a trimis Comisiei Europene (CE) notificarea schemei de ajutor de stat pentru restructurarea agenţílor economici în dificultate, din portofoliul AVAS şi al Ministerului Economiei, în vederea depăşirii efectelor crizei economico-financiare mondiale, a anunţat, azi, instituţia.

Bugetul total estimat al schemei este de 180 milioane euro, incluzând 30 milioane de euro pentru schema de salvare, jumătate din sumă, respectiv 90 milioane euro, fiind prevăzută pentru anul 2009.

Banii merg către maximum 50 de firme

„Având în vedere faptul că această schemă a fost analizată, informal, de către Comisia Europeană, ne aşteptăm ca autorizarea şi implementarea măsurii de sprijin să se facă într-un termen cât mai scurt”, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

În cadrul acestei scheme pot beneficia de ajutor de stat IMM-urile, iar planul de restructurare trebuie aprobat, după caz, de AVAS sau Ministerul Economiei.

În cazul în care valoarea ajutorului depăşeste 10 milioane de euro pentru un beneficiar (inclusiv cu ajutorul de salvare), acesta trebuie notificat individual la Comisia Europeană, în vederea autorizării. Numărul maxim de beneficiari este estimat la 50 de firme.

Cum se poate acorda ajutorul de stat

Schema este conţinută în proiectul de Hotărâre de Guvern pentru instituirea unui mecanism de ajutor de stat pentru restructurarea agenţílor economici din portofoliul AVAS şi al Ministerului Economiei. Actul normativ prevede acordarea de ajutoare de stat atât în cadrul schemei, cât şi ajutoare individuale.

Bugetul întregului mecanism este echivalentul în lei a 600 milioane de euro, incluzând sumele alocate schemelor de ajutor de stat pentru salvare şi restructurare.

Ajutorul de stat se poate acorda sub formă de subvenţii, infuzii de capital de lucru sau capital social, participări la majorarea capitalului social prin transformarea unor creanţe ale AVAS şi Ministerului Economiei în acţiuni, eşalonarea unor datorii către AVAS, credite cu o rată a dobânzii cel puţin comparabilă cu rata de referinţă adoptată de Comisia Europeană. În prezent, rata de referinţă este de 17,29%.

Program pe 2 ani

Durata programului este de 2 ani, 2009-2010, cu posibilitatea prelungirii, iar beneficiarii pot fi numai firmele în dificultate din portofoliul celor două instituţii.

„Bugetul estimat pentru ajutoarele individuale pentru restructurare este echivalentul în lei a 420 milioane de euro, incluzând şi cele 80 milioane de euro prevăzute anterior pentru ajutoarele de stat individuale de salvare”, se mai arată în comunicat.

SURSA: Mediafax

DETALII:
Citeşte şi Liber de la UE pentru plombarea „găurilor negre”.
Citeşte şi Statul va şterge din nou datoriile „găurilor negre” din economie.