Activele fondurilor de pensii private au ajuns la 6,85 miliarde lei la finalul anului 2011 şi reprezintă 1,25% din PIB, după cum arată datele trimise de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).
La sfârşitul lui 2011, un număr de 5.516,04 mii persoane participau la fondurile de pensii administrate privat, în creştere cu 3,59% faţă de semestrul I 2011, cu 6,36% mai mult faţă de sfârşitul anului precedent şi cu 0,72% în plus faţă de noiembrie 2011. Valoarea activelor nete înregistrată de fonduri a fost de 6,41 miliarde lei (1,48 miliarde euro), în creştere cu 19,40% faţă de sfârşitul semestrului I 2011 şi cu 48,12% mai mare decât în decembrie 2010 (creştere cu 46,92% raportată la moneda euro). Faţă de luna noiembrie 2011, creşterea a fost de 3,38%.
Totuși, numărul salariaţilor activi din România înrergistrați la Ministerul Muncii este de 5,2 milioane de persoane. Reprezentanții CSSPP explică de unde ar putea proveni diferența.
Participanţi fără contract de muncă

Participanții în Pilonul II pot fi și sala­riați care și-au încetat temporar raporturile de muncă. „La sfârşitul lui 2011, aproximativ 5,28 milioane de participanţi erau înregistraţi cu cel puţin o contribuţie virată de la începutul funcţionării sistemului de pensii administrate privat, în mai 2008. În acea perioadă au fost considerate eligibile și persoane care, dintr-un motiv sau altul, încetaseră raporturile de muncă“, spune Mircea Oancea, președintele CSSPP.
Comisia arată că există persoane care nu intră în categoria de salariați cu cetățenie română, dar care în baza rezidenței pot deveni participanți la sistemul de pensii private. La fel, românii care au plecat să lucreze în străinătate nu își pot închide contul pentru că nu au ajuns la vârsta de pensionare. În acest context, un indicator relevant l-ar reprezenta, de fapt, numărul participanților cu contribuții. În luna decembrie 2011 a fost de 3,46 milioane, reprezentând 62,78% din totalul participanţilor, în scădere faţă de nivelul de 64,52% din decembrie 2010.
Impactul şomajului

Alte aspecte se leagă de faptul că, în acest moment, încă nu sunt prinşi în Pilonul II toţi salariaţii din economie. Ţinând cont de actualele limite de vârstă de pensionare, până în anul 2038 cel mai târziu, toţi salariaţii din economie vor fi participanţi. „Numărul participanţilor cu contribuţie lunară a rămas, cu puţine excepţii, relativ constant. În schimb, efectivul salariaţilor din economie a cunoscut un regres ca urmare mai degrabă a şomajului şi mai puţin a pensionării“, subliniază Oancea.
Rezultă că, în cazul participanţilor, numărul persoanelor nou-intrate în Pilonul II a echilibrat numărul şomerilor tineri, în timp ce per total economie cele mai afectate de şomaj au fost persoanele peste 44 de ani (ceea ce explică scăderea efectivului salariaţilor din economie). Datele statistice arată că peste 300.000 de persoane tinere au intrat pe piața muncii în 2011. În concluzie, din 5,2 milioane de salariați, doar 3,46 milioane sunt participanți cu plata la zi a contribuțiilor  la pensii private.

La finele lui 2011, activele totale reprezentau 1,25% din PIB, în timp ce nivelul din 2010 nu depăşea 0,91%.

În 2011 s-au înregistrat 5.516,04 mii persoane, cu 6,36% mai mult faţă de 2010.