Prevederea exista deja în cazul societăţilor bancare, fiind in­trodusă însă ca obligatorie începând cu 2007. Acum însă, contribuabilii (alţii decât societăţile bancare şi alte excepţii) au posibilitatea alegerii sistemului de plată care se potriveşte cel mai bine atât propriului model de business, cât şi previziunilor pentru următorii ani. Noul sistem are două avantaje principale:

  • un efort semnificativ mai redus pentru calculul impozitului pe profit;
  • după caz, o amânare a plăţii impozitului, uneori şi cu un an.

În fapt, contribuabilul urmează să plătească trimestrial în contul impozitului pe profit o sumă egală cu o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preţurilor de consum, ce trebuie comunicat până pe 15 aprilie a anului fiscal pentru care se efectuează plăţile anticipate. Până la această dată nu avem o comunicare oficială a valorii acestuia, dar cel publicat pentru anul 2012 a fost de 3,5%.

În termeni generali, se poate spune că sistemul de plăţi anticipate e avantajos în situaţia în care un contribuabil estimează că impozitul pe profit  pe care îl va plăti în următorii doi ani este mai mare decât cel calculat efectiv pentru anul anterior. În fapt, acest lucru se traduce prin estimare de creştere economică la nivelul contribuabilului sau, altfel spus, sistemul de plăţi anticipate este favorabil acelor contribuabili care sunt în plină expansiune şi se aşteaptă la obţinerea de profituri mai mari comparativ cu anul anterior.

Sunt şi alte avantaje care derivă din aplicarea acestui sistem. Dacă se estimează o creştere a profiturilor impozabile, contribuabilul ar plăti trimestrial o sumă mai mare de impozit pe profit în sistemul actual de plăţi de impozit bazat pe calcule efective. Aplicând sistemul de plăţi anticipate, contribuabilul ar reuşi să „salveze“, dacă putem spune aşa, un necesar de disponibilităţi, deoarece ar plăti trimestrial sume mai mici în contul impozitului pe profit. La sfârşitul anului, contribuabilul e obligat să efectueze calculul anual de impozit pe profit şi să plătească diferenţa de impozit pe profit până la 25 martie a anului urmă­tor. Apare deci un impact pozitiv asupra lichidităţii companiei într-un an, nu neapărat pentru toată perioada de aplicare a opţiunii de minimum doi ani.

Un alt avantaj al sistemului de plăţi anticipate este previzibilitatea. Odată ales sistemul, contribuabilul are o evidenţă clară asupra sumelor ce trebuie plătite către stat, fără să fie influențat de fluctuaţiile trimestriale ale activităţii sale.

Administrare mai uşoară

În afară de avantajele asupra lichidităţii, planificării etc., sistemul de plăţi anticipate e mai simplu şi usor de administrat, dat fiind că efortul pentru calculele trimestriale de impozit pe profit se concretizează într-unul singur la sfârşit de an.

Un alt avantaj ce derivă indirect din aplicarea sistemului îl reprezintă calculul efectiv de dobânzi şi penalităţi de întârziere în cazul în care se constată că ar fi trebuit plătită o sumă mai mare de impozit pe profit. Acestea vor fi calculate începând cu ziua imediat următoare a termenului de depunere a declaraţiei anuale, adică după 25 martie a anului următor aplicării sistemului de plăţi anticipate, şi nu mai devreme, cum ar fi în sistemul actual de plată.
Sistemul de plăţi anticipate e recomandabil în situaţia în care contribuabilul este în măsură să beneficieze de avantajele prezentate mai sus. Totuşi, trebuie ţinut cont şi de câteva aspecte operaţionale:

  • sistemul de plăţi anticipate trebuie păstrat o perioadă de cel puţin doi ani consecutivi;
  • în cazul în care un contribuabil generează pierdere fiscală într-un an în care aplică opţiunea, pentru următorul an trebuie totuşi să plătească impozit pe profit anticipat aplicând rata de impozit la nivelul profitului contabil (dacă există) al perioadei pentru care se efectuează plata;
  • pentru impozitul aferent trimestrului patru, există un termen suplimentar de plată (25 ianuarie a anului următor).
  • Rezumând, pentru a decide asupra aplicării sistemului de plăţi anticipate pentru impozitul pe profit, contribuabilii ar trebui să parcurgă următorii paşi în mai puţin de două săptămâni rămase până la 31 ianuarie:
  • să definitiveze calculul anual al impozitului pe profit înainte de 31 ianuarie, data depunerii formularului de opţiune (chiar dacă declaraţia anuală de impozit pe profit nu trebuie finalizată decât până la 25 martie) – aspect necesar pentru a determina eligibilitatea şi a estima valoarea plăţilor anticipate de impozit pe profit;
  • să aibă la dispoziţie predicţiile pentru următorii doi ani şi estimările bugetare, cu previziunile asupra profitului impozabil;
  • să compare estimările rezultate pentru valorile impozitului pe profit – cel prin plăţi anticipate şi cel  în baza sistemului actual;
  • să analizeze impactul şi asupra factorilor calitativi, cum ar fi aspectele administrative.

Carmen Afanasenco
tax manager, Ernst & Young