”RAAN a primit la rectificarea bugetară 200 milioane lei pentru apa grea produsă, ce urmează să fie livrată rezervei de stat. Astfel, va ieşi din colaps”, a afirmat oficialul.

Iniţial, în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru 2012, publicat în Monitorul Oficial din iulie, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin avea prevăzut pentru 2012 un profit brut de 33,713 milioane de lei, profitul contabil rămas după deducerea impozitului fiind stabilit la 28,589 milioane lei, cu 24,3% mai mic faţă de cel din 2011.

Veniturile totale ale societăţii au fost estimate la 824,471 milioane de lei, mai mici cu 16,1% faţă de cele obţinute în 2011, iar cheltuielile la 790,758 milioane lei, în scădere cu 16,12%.

RAAN, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, este regie naţională de interes strategic, cu specific deosebit, având ca obiect principal de activitate producerea apei grele şi a produselor conexe, producerea de energie electrică şi termică pentru folosinţa industrială şi casnică, precum şi activităţi de inginerie tehnologică pentru obiective nucleare şi cercetări în domeniul nuclear având în componenţă sucursale de producere a apei grele, de producere a energiei electrice şi termice, de inginerie tehnologică pentru obiective nucleare şi de cercetări nucleare.