”Pe măsura 312 ‘Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi’, care s-a închis pe 28 septembrie, s-au depus 2.965 de proiecte, în valoare de 426,43 milioane de euro, suma depăşind de patru ori alocarea pe sesiune, care totaliza 134,66 milioane de euro. După ce s-au epuizat fondurile pe investiţii în IMM-uri prin Programul Operaţional Regional (POR), toţi investitorii s-au mutat la noi, la PNDR. Dacă în primele sesiuni a fost accesată mai puţin această măsură, anul trecut valoarea proiectelor depuse s-a dublat, iar anul acesta s-a mărit de patru ori”, a spus George Turtoi.

Avalanşa mare de proiecte a fost depusă în ultimele zile ale sesiunii, angajaţii APDRP încercând să primească şi să înregistreze în sistem toate proiectele beneficiarilor, chiar dacă în unele zone din ţară aceştia au venit cu numai câteva minute înainte de termenul şi ora limită de închidere a sesiunii.

Membrii Asociaţiei pentru Promovarea Alimentului Romanesc (APAR), mulţi dintre ei aplicanţi pe măsura 312 în sesiunea de depunere de proiecte ce a avut loc între 3 şi 28 septembrie 2012, au salutat decizia corectă a APDRP de a include la analiza conformităţii proiectele depuse de către beneficiari în termenul legal, dar care nu au putut fi introduse în sistemul informatic până la închiderea automată a sesiunii de depunere.

”Chiar dacă în prima fază aceste proiecte au fost catalogate ca nedepuse în termen, oficialii au revenit pentru că argumentaţia noastră s-a bazat pe faptul că beneficiarii s-au încadrat în termenul legal, chiar dacă, din cauza erorilor de sistemul informatic, prezenţa unui număr mare de dosare în ultimele ore de depunere a făcut ca unele proiecte să nu poată fi înregistrate. Oficialii MADR şi APDRP au luat rapid decizia corectă de redeschidere a sistemului informatic şi acceptare a beneficiarilor aflaţi în situaţia menţionată”, a declarat preşedintele APAR, Ştefan Pădure.

Şeful APDRP a precizat că aplicanţii care au venit în ultimul moment au fost înregistraţi pe hârtie, până la expirarea termenului de depunere, iar ulterior au fost introduşi în sistemul informatic.

”La ora actuală, APDRP este singura agenţie din România care are un sistem informatic integrat, cap-coadă, de la depunerea proiectului până la efectuarea plăţii, inclusiv contabilizare, iar pe noile regulamente este o cerinţă un astfel de sistem pentru toate instituţiile care gestionează fondurile europene. Este un sistem nou creat, de un an de zile, care este în producţie, dar care lucrează în paralel cu sistemul manual, pe hârtie. În noua programare vrem să intrăm direct numai cu sistemul informatic. Practic, în ultima zi au fost la unele centre din ţară 50-60 şi 100 de beneficiari, în conformitate cu mentalitatea românului de a veni în ultima clipă, iar o parte au fost înregistraţi pe hârtie şi ulterior am deschis sistemul şi i-am introdus”, a explicat Turtoi.

Acesta a adăugat că intenţionează să dezvolte o nouă aplicaţie, respectiv un sistem de emitere bon online, descrescător din ultima zi spre începutul sesiunii de depunere de proiecte.

”Astfel, intri pe Internet şi îţi iei bon de ordine când vrei tu. Dacă s-au ocupat toate locurile din ultima zi, îţi iei în penultima zi şi tot aşa”, a spus oficialul APDRP.

În privinţa evaluării proiectelor de puse pe măsura 312, şeful APDRP afirmă că, deşi în ultimul an s-a înjumătăţit timpul de evaluare, în prezent termenul nu poate fi mai mic de 5-6 luni.

Conform datelor APDRP, până la data deschiderii sesiunii din septembrie, respectiv 30 august 2012, pe măsura 312 au fost depuse 6.533 de proiecte, în valoare de 890 de milioane de euro şi au fost selectate 2.434, în valoare de 321 milioane de euro. Au fost contractate 2.177 proiecte, totalizând 289 de milioane de euro, iar plăţile efectuate au depăşit 192 de milioane de euro. Gradul de absorbţie al fondurilor alocate a fost de 36,9%.

Măsura 312 se încadrează în Axa III – ”Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale”, şi are ca obiectiv general dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale. Fondurile totale alocate pentru perioada 2007-2013 pe această măsură se ridică la 521,9 milioane de euro. (Sursa: Agerpres)