Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în intermedieri financiare (3.811 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (858 lei). În luna iulie 2012, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 2.147 lei, cu 0,3% mai mare decât în luna iunie.

În raport cu inflaţia, indicele câştigului salarial real pentru luna iulie 2012 faţă de luna precedentă, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 99,7%.

Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 122,2%, cu 0,4 puncte procentuale mai mic faţă de cel înregistrat în luna iunie 2012.

În luna iulie 2012, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost uşor mai mare faţă de luna iunie 2012 ca urmare a acordării de prime ocazionale (inclusiv prime trimestriale, prime de vacanţă), sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă), drepturi în natură ori realizării de producţii ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net au fost de 14,6% în depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, între 10% şi 11% în activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, între 5,5% şi 9,5% în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, activităţi de servicii anexe extracţiei, captarea, tratarea si distribuţia apei, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, cercetare-dezvoltare, între 3% şi 5% în silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), colectarea şi epurarea apelor uzate, industria metalurgică, extracţia cărbunelui superior şi inferior.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna iunie de premii ocazionale, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă). De asemenea, câştigul salarial mediu net din luna iulie 2012 a scăzut ca urmare a nerealizărilor de producţie, încasărilor mai mici (funcţie de contracte), dificultăţilor financiare şi lipsei de comenzi cu care s-au confruntat unele unităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net au fost de 17,9% în telecomunicaţii, respectiv de 15,6% în fabricarea produselor din tutun, între 6% şi 7,5% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, între 3% şi 4% în fabricarea băuturilor, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, activităţi de editare, activităţi auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii).

În sectorul bugetar s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna iunie: în învăţământ (-3,5%) ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice şi a încheierii contractelor pe perioadă determinată consecinţa începerii vacanţei şcolare, sănătate şi asistenţă socială (-0,4%) ca urmare a plăţii drepturilor salariale cuvenite salariaţilor cu câştiguri salariale mici, din unele unităţi din domeniul asistenţei sociale care s-au confruntat cu dificultăţi financiare în lunile precedente.

În administraţia publică câştigul salarial mediu net a crescut uşor în luna iulie faţă de luna iunie 2012, cu 0,6%, ca urmare a plăţii în avans a concediilor de odihnă.

Comparativ cu luna iulie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 5,8%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 102,7%.
Sursa: Agerpres