Cheltuielile companiei au fost stabilite la 144,801 milioane lei, compania urmând să încheie anul cu un profit brut de 6,99 milioane lei. Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit a fost stabilit la 5,928 milioane lei (plus 8,8% faţă de cel din 2011).

Cheltuielile cu personalul sunt preconizate la 77,446 milioane lei, din care 53,731 milioane lei cheltuieli cu salariile. Numărul mediu de salariaţi a fost estimat la 1.703 persoane, iar câştigul salarial mediu lunar la 2.554 lei. Bugetul de investiţii pentru 2012 al CNU a fost stabilit la şase milioane lei, fiind de circa trei ori mai mic faţă de cel din anul precedent.

Compania Naţională a Uraniului, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, are în administrare resursele minerale de uraniu existente în România şi desfăşoară cercetare geologică de detaliu şi exploatare a zăcămintelor de uraniu, prepararea minereurilor şi rafinarea concentratelor, transportul şi comercializarea acestora precum şi conservarea, închiderea şi ecologizarea obiectivelor cu activitate sistată. (Sursa: Agerpres)