Preţurile de vânzare variază între 248,30 lei/MWh şi 267,77 lei/MWh.
Fiecare din primele patru pachete prevede livrarea unei cantităţi de energie de 11.520 MWh, în perioada 10 august – 31 decembrie 2012, în intervalul orar 7.00 – 22.00.
Pachetele cinci şi şase prevăd fiecare livrarea unei cantităţi de 18.720 MWh, în perioada 10 august 2012-31 martie 2012, în intervalul 7.00-22.00. Pentru primul pachet oferta câştigătoare aparţine companiei GDF Suez Energy România, care a oferit un preţ de 265,23 lei/MWh.
Pentru pachetul alt doilea oferta câştigătoare aparţine Enex SRL, care a oferit un preţ de 260,16 lei/MWh. Pachetele trei şi patru au fost câştigate de Transenergo Com SA, la preţuri de 250,20 lei/MWh (pachetul trei) şi 248,30 lei/MWh (pachetul patru). Pachetul cinci a fost adjudecat de Tinmar-IND SA la un preţ de 267,77 lei/MWh. Pachetul şase a fost câştigat de GDF Suez Energy România SA, care a oferit un preţ de 260,10 lei/MWh.