Ea a precizat că una dintre priorităţile MMP este strategia de adaptare la schimbările climatice, care se doreşte a fi finalizată până la sfârşitul anului 2012. ”În atenţia noastră stă operaţionalizarea Registrului privind alocările de certificate de emisii de gaze cu efect de seră. Depunem toate eforturile ca acest registru să devină operaţional în cursul lunii iulie, când la Bonn vor avea loc audierile, şi sperăm să avem un rezultat pozitiv, astfel încât să putem începe tranzacţionarea, iar cele 200 de companii care astăzi sunt în blocaj să poată să înceapă să opereze”, a spus Rovana Plumb.
Într-o declaraţie politică recentă (din luna aprilie), Rovana Plumb atrăgea atenţia că România este singurul stat european în care Registrul Naţional este blocat de peste patru luni, de aceea se impun măsuri urgente pentru operaţionalizarea Registrului Naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră. Ca efect, România înregistrează pierderi de peste un miliard de euro prin scăderea valorii de piaţă a certificatelor şi încă 600 milioane de euro prin suspendarea la tranzacţionare.
În plus, peste 200 de operatori economici care intră sub incidenţa prevederilor Schemei europene de comercializare cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră nu pot participa liber la piaţa europeană a certificatelor. De asemenea, peste 10 operatori economici care au în derulare proiecte tip Implementare în comun (Joint Implementation) nu-şi pot realiza obligaţiile contractuale privind transferul reducerilor de emisii către Registrele statelor din care provin partenerii europeni cu care dezvoltă aceste proiecte.
România are de vânzare 300 de milioane de certificate verzi. Statul român transmite anual, la Secretariatul Convenţiei Cadru a Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice (UNFCCC), la Comisia Europeană şi la Agenţia Europeană de Mediu, Inventarul Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră (INEGES). Acest raport anual răspunde obligaţiilor asumate de România în cadrul Protocolului de la Kyoto şi este supus analizei şi evaluării anuale realizate de experţii revizori. Ca urmare a analizei Inventarului Naţional transmis în anul 2010, echipa de experţi aflată în coordonarea Secretariatului UNFCCC a înaintat Comitetului de Conformare al Protocolului de la Kyoto un set de întrebări cu privire la potenţiale neconformităţi de implementare identificate în raport.
Ulterior, Comitetul ONU de Conformare al Protocolului de la Kyoto a confirmat (la finele lunii august 2011) suspendarea de la tranzacţionarea certificatelor de emisii, comunicând, în şedinţă publică, decizia finală referitoare la neconformităţile identificate la nivelul Inventarului Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră (INEGES 2010), transmis în anul 2010 de România.
Decizia finală a Comitetului de Conformare confirmă concluziile preliminare adoptate în data de 8 iulie 2011 potrivit cărora România trebuie să asigure derularea şi dezvoltarea măsurilor menite să asigure îndeplinirea adecvată a tuturor activităţilor şi funcţiunilor specifice inventarului naţional şi sistemului naţional pentru estimarea emisiilor antropice de gaze cu efect de seră (GES). Totodată, decizia finală confirmă suspendarea eligibilităţii României de a participa la mecanismele flexibile in baza articolelor 6, 12 şi 17 ale Protocolului de la Kyoto, până la rezolvarea neconformităţilor identificate. Suspendarea eligibilităţii a intrat în vigoare la comunicarea deciziei.