Comitetul Comun de Selecţie (CCS) al Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013 a aprobat “Danube WATER” managementul integrat  al apelor (WATER)”, depus în cadrul celui de al doilea apel de proiecte strategice, cu o valoare totală de  aproape 15 milioane de euro, din care 12,7 milioane de euro asiguraţi prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.  
 
Proiectul se va implementa pe o perioadă de 24 de luni, având ca obiectiv stabilirea unui sistem comun de management şi control al calităţii apei Dunării în condiţii extreme, determinate de calamităţi naturale şi tehnologice.