Firmele mici şi mijlocii vor putea obţine finanţări nerambursabile de până la 1,5 milioane de euro, respectiv de maximum cinci milioane de euro în cazul companiilor mari, pentru modernizarea producţiei, extinderea capacităţii de fabricaţie şi lansarea de noi produse şi servicii.

Având o prezenţă copleşitoare în economia românească, de peste 99 de procente, situaţie regăsită şi în restul ţărilor europene, întreprinderile mici şi mijlocii dau un randament mult mai mic decât companiile mari, fapt explicat în mare parte de folosirea echipamentelor de producţie depăşite.
O linie de producţie pentru pâine feliată şi ambalată, maşini de cusut moderne sau o nouă sală dotată corespunzător pentru procesarea cărnii. Toate reprezintă echipamente, tehnologii şi, nu în ultimul rând, know-how, necesare pentru aducerea întreprinderilor mici şi mijlocii din domeniul producţiei la nivelul european, permiţând adaptarea la cerinţele pieţei. Investiţiile necesare pentru extinderea proceselor tehnologizate, pentru realizarea unor produse cu valoare adăugată ridicată sau pentru implementarea sistemelor de management al calităţii şi mediului şi a certificării produselor sunt considerabile şi vor putea fi realizate cu ajutorul axei prioritare 1 a Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice“ (POS-CCE). Potrivit preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, József Csáka, sprijinul financiar va consta în granturi (alocări financiare nerambursabile). „Se estimează că lansarea schemelor de finanţare pentru IMM va avea loc în semestrul al doilea din 2007, în acest moment Programul Operaţional fiind în proces de finalizare pentru transmiterea la Comisia Europeană, urmând a fi supus procesului de negociere şi aprobare“, a spus Csáka.

Cine poate accesa fondurile?

Atât IMM-urile, cât şi întreprinderile mari din domeniul producţiei pot beneficia de sprijin pentru modernizare. Întreprinderile mici şi mijlocii vor putea depune cereri pentru granturi între 200.000 euro şi 1,5 milioane de euro pentru investiţii cum ar fi noi unităţi de producţie, pentru extinderea capacităţii de fabricaţie, lansarea de produse noi şi servicii adiţionale. De asemenea, IMM-urile pot accesa aceste fonduri pentru modernizarea instalaţiilor, a echipamentelor, automatizarea sau mecanizarea proceselor de fabricaţie sau introducerea unor noi tehnici de producţie. POS-CCE oferă şi posibilitatea de achiziţionare a unor bunuri intangibile, cum ar fi brevete, licenţe sau know-how. În cazul întreprinderilor mari, valoarea granturilor pentru investiţii poate atinge suma de cinci milioane de euro.

În cheltuielile eligibile pentru fondurile structurale la care pot avea acces IMM-urile, se încadrează proiectarea şi supravegherea lucrărilor, studiile de fezabilitate şi evaluările asupra mediului, taxele pentru diversele autorizaţii şi teste ce pot atinge un cuantum de cinci procente din totalul investiţiilor eligibile. Cumpărarea de terenuri poate atinge zece procente din investiţiile eligibile, în timp ce construcţiile şi lucrările asimilate pot ajunge la 50 de procente. Sunt acceptate şi cheltuielile pentru achiziţionarea de maşini şi echipamente, a mijloacelor de transport, dacă sunt necesare ciclului de producţie, sau pentru software ori pentru cerinţele de producţie sau manageriale ale întreprinderii.
Potrivit lui József Csáka, un ghid pentru întocmirea corespunzătoare a grantului va fi elaborat în perioada următoare, finanţarea putând fi obţinută doar pe baza prezentării unor proiecte eligibile, în conformitate cu acest ghid al aplicantului. 

Finanţări alternative pentru IMM-uri

Fonduri Întreprinderile mici şi mijlocii vor beneficia, în acest an, de fonduri de 75 de milioane de lei, prin diversele programe derulate de Agenţia Naţională pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie
(ANIMMC), în creştere faţă de cei 64 de milioane de lei alocaţi anul trecut. ANIMMC are 14 programe în acest an, unul dintre acestea fiind programul naţional multianual pe perioada 2002 – 2009, pentru înfiinţarea şi dezvoltarea unor incubatoare tehnologice şi de afaceri, cu un buget de 1,7
milioane lei. Un alt program finanţează dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la fonduri, numit Start 2007, pentru care este prevăzut un buget de 1,31 de milioane de lei în acest an. Activităţile de export ale IMM-urilor vor fi sprijinite printr-un program cu un buget de opt milioane de lei. Toate aceste programe vor fi disponibile la sfârşitul lunii februarie, banii provenind de la bugetul de stat.

Bani pentru mentori

Antreprenoriat Axa prioritară 1 a POS-CCE pentru un sistem inovativ de producţie prevede şi
fonduri pentru dezvoltarea antreprenoriatului. Astfel, se poate acorda sprijin pentru dezvoltarea
infrastructurii şi a serviciilor de administrare din incubatoare, centre de afaceri, pentru schimb de bune
practici sau pentru susţinerea activităţilor de mentoring şi coaching, transfer de know-how, seminarii şi workshopuri.

Sprijinul financiar poate fi solicitat şi pentru integrarea întreprinderilor în cadrul lanţurilor
de furnizori şi clusterelor, fiind încurajate procesele de concentrare atât pe orizontală, cât şi pe verticală. Sunt prevăzute resurse şi pentru campaniile de promovare la nivelul întreprinderilor privind infrastructura de afaceri, precum incubatoarele sau centrele de afaceri.

Fond de investiţii pentru IMM-uri

Ministerul Finanţelor Publice şi Fondul European de Investiţii vor înfiinţa un fond de investiţii special pentru întreprinderile mici şi mijlocii, principala sursă de finanţare a acestuia fiind fondurile structurale. Suma iniţială destinată acestui proiect este de 100 de milioane de euro, administrarea fondului fiind asigurată de o societate ce va fi înfiinţată de Fondul European de Investiţii. Potrivit ministrului finanţelor publice, Sebastian Vlădescu, banii vor fi disponibili în luna mai, printr-un credit de la Banca Europeană de Investiţii, până când se vor putea accesa fondurile structurale. Principalul avantaj al fondului îl constituie posibilitatea de a accesa fondurile europene mai rapid, şi nu treptat.

Fondul European de Investiţii este un parteneriat public-privat, din acţionariatul său făcând parte Banca Europeană de Investiţii, Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană şi mai multe bănci şi instituţii financiare europene.

Destinaţia fondului este contribuţia la dezvoltarea unei societăţi bazate pe cunoaştere şi inovaţie, la creşterea economică şi ocuparea corespunzătoare a forţei de muncă, la dezvoltarea regională şi promovarea liberei iniţiative. Fondul European de Investiţii este o instituţie europeană ce sprijină apariţia, creşterea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, intervenind, în principal, cu capital de risc şi instrumente de garantare provenind fie din fonduri proprii, fie de la Banca Europeană de Investiţii sau Uniunea Europeană.

Planurile de finanţare regionale au fost aprobate

Comisia Europeană a aprobat hărţile ajutoarelor regionale pentru perioada 2007 – 2013 pentru Bulgaria, Cipru şi România, definind astfel regiunile care sunt eligibile pentru acordarea ajutorului regional naţional pentru investiţiile întreprinderilor mari şi stabilind plafoanele maxime admise ale acestor ajutoare în regiunile eligibile.

Ajutoarele sunt acordate pentru dezvoltarea economică a zonelor cu o rată mare de şomaj sau cu un nivel de viaţă foarte scăzut, regiunile luate în considerare având un produs intern brut sub 75 de procente din media comunitară. Întregul teritoriu al României îndeplineşte condiţiile pentru acest tip de ajutor, pentru întreaga perioadă 2007 – 2013. Intensitatea maximă a ajutorului va fi de 50 de procente, cu excepţia regiunii Bucureşti, unde va fi de 40 de procente.

Se acordă ajutoare şi pentru dezvoltarea anumitor zone dezavantajate comparativ cu media la nivel naţional, aceste fonduri fiind limitate. Potrivit lui Neelie Kroes, comisarul european pentru concurenţă, hărţile aprobate vin în sprijinul politicii de coeziune şi contribuie la îndeplinirea Planului de acţiune privind ajutoarele de stat, ce constă în mai puţine ajutoare, dar cu distribuţie mai eficientă a acestora.

Adoptarea hărţilor pentru ajutoarele regionale reprezintă una dintre condiţiile preliminare pentru asigurarea continuităţii programelor de politică regională şi a fondurilor structurale începând cu ianuarie 2007.