Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, actul normativ pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003, care prevede că 80% din redevenţa minieră obţinută din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă şi a apelor minerale carbogazoase sau necarbogazoase se constituie venit la bugetul autorităţilor locale.

Potrivit legii, redevenţa minieră este suma datorată conform legii de către titular pentru concesionarea/administrarea activităţilor de exploatare a resurselor minerale, bunuri ale domeniului public al statului.

„Redevenţa minieră pentru ape minerale naturale se stabileşte la sursă, în echivalentul în lei a 4 euro/1.000 litri, la cursul Băncii Naţionale a României de la data plăţii”, stipulează actul normativ.

Ce mai prevede legea

Legea mai prevede că redevenţa minieră se constituie venit la bugetul de stat, cu excepţia celei prevăzute pentru activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase.

„Prin derogare de la art. 307 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, redevenţa minieră obţinută prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase se constituie venit după cum urmează:

a) 35% la bugetul local al judeţului pe teritoriul căruia există activitatea de exploatare;

b) 45% la bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, pe teritoriul căreia/căruia există activitate de exploatare; 20% la bugetul de stat”, prevede actul normativ.