Din această sumă, aproximativ 600 de milioane de euro reprezintă plăţi către beneficiarii măsurilor de investiţii implementate de către APDRP. Totodată, peste 400 de milioane de euro sunt plăţile efectuate către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în contul Măsurilor de sprijin direct.
În total, de la demararea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală în anul 2008, APDRP a efectuat plăţi în valoare totală de 1,72 de miliarde de euro, urmând ca în perioada următoare ritmul de plată să crească foarte mult.
Numărul contractelor de finanţare încheiate cu beneficiarii măsurilor de investiţii disponibile prin PNDR este de 19.529, valoarea tuturor acestor contracte depăşind 3,39 de miliarde de euro.
Cea mai mare valoare a plăţilor, aproape 218 milioane euro, s-a înregistrat pentru „Modernizarea exploataţiilor agricole” (Măsura 121).  Această sumă reprezintă 24% din totalul alocării de 913,3 milioane de euro pentru această măsură de investiţii şi se află la dispoziţia potenţialilor beneficiari pe parcursul întregii perioade de implementare a PNDR, mai precis între anii 2007 – 2013.
„Putem spune că odată cu 2010 am început să intrăm în ritmul normal de plăţi. Faptul că APDRP a reuşit să plătească peste 1 miliard de euro pe parcursul unui singur an este o realizare care ne îndreptăţeşte să privim pozitiv anii care vor veni. Mă aştept ca în 2011 volumul plăţilor să fim mult mai mare faţă de acest an. Oricum suntem pe drumul cel bun”, a declarat Directorul General Adjunct Plăţi Proiecte din cadrul APDRP, domnul Eugen Popescu.
Suma disponibilă prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală până în anul 2013 depăşeşte 9,6 miliarde euro. Raportat la valoarea contractelor încheiate, au fost utilizate 49% din fonduri, 18% din acestea fiind deja plătite către beneficiari.