Valoarea proiectului este de peste 720.000 lei, obiectivul general urmărit de acesta fiind promovarea şi mediatizarea valorilor turistice, culturale şi balneare din oraşul Borsec şi din regiunea apropiată, pe piaţa turistică din ţară şi străinătate.

Proiectul vizează promovarea tradiţiei balneare a Borsecului, a patrimonului natural şi a izvoarelor de apă minerală de aici.

Potrivit proiectului, prin promovarea tradiţiilor balneoclimaterice şi a patrimoniului natural se doreşte ca sectorul turistic să contribuie la creşterea economică a oraşului, prin înfiinţarea a noi locuri de muncă, iar prin turism să fie sprijinită consolidarea identităţii proprii a zonei turistice Borsec.

Acest proiect va cuprinde cinci activităţi, printre care se numără realizarea unui program complex de promovare a potenţialului turistic a zonei, organizarea de evenimente culturale şi ştiinţifice cu scopul creşterii atractivităţii zonei turistice Borsec, promovarea turismului din zona Borsec prin participarea la evenimente turistice, crearea unui portal web multifuncţional pentru promovarea zonei turistice Borsec şi realizarea unui sondaj printre turişti.

Oraşul Borsec este o veche staţiune balneară deschisă tot timpul anului şi se bazează pe trei caracteristici importante, care dau specificul regiunii: tradiţia balneară, patrimonul natural şi izvoarele de apă minerală.

Borsec este una dintre cele mai vechi staţiuni balneare din România, a cărei construcţie a început în secolul al XVIII-lea. Apele de aici sunt cunoscute pentru efectul lor terapeutic încă din a doua jumătate al XVI-lea.
SURSA: Agerpres