Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat continuă acțiunea de implicare în sprijinirea antreprenoritului romăn și va semna un protocol cu Confederația Patronatului Roman. Scopul protocolului urmărește colaborarea pe următoarele direcții:

– Protejarea şi promovarea activă a intereselor membrilor şi partenerilor celor două părţi semnatare;

– Realizarea de consultări periodice între parteneri, care să permită dezvoltarea relaţiilor între aceştia, între membrii acestora şi partenerii lor, în interesul valorificării eficiente şi pe termen lung a colaborării;

–  Promovarea şi susţinerea unor proiecte de acte normative, care au ca obiect îmbunătăţirea cadrului juridic specific mediului de interes al celor două părţi;

–  Acordarea de sprijin reciproc în susţinerea unor demersuri, făcute la nivelul  autorităţilor publice centrale sau locale, pentru crearea unui mediu propice de activitate şi eficienţă a iniţiativelor celor două părţi ;

– Participarea comună la promovarea şi derularea unor proiecte cu finanţare europeană, de  formare  profesională a angajaţilor săi;

–  Promovarea reciprocă a activităţilor şi proiectelor derulate precum şi a imaginii părţilor, cu ocazia diferitelor evenimente organizate;

–   Oferirea de informaţii, date statistice şi studii referitoare la obiectul de activitate al părţilor, la cererea membrilor acestora, în interesul stimulării relaţiilor dintre ei;

–  Organizarea de seminarii, simpozioane conferinţe, evenimente ştiinţifice şi alte manifestări comune;

–  Militarea pentru păstrarea unui echilibru de putere între societatea civilă şi guvernanţi, în sistemul actual pluralist de luare a deciziei;

 

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat este o jurisdicție alternativă la instanța de judecată statală, privată, care funcționează în mod permanent pe lângă Asociația de Arbitraj Instituționalizat, potrivit dispozițiilor art. 616 din Codul de Procedură civilă.

Tribunalul și-a deschis porțile în septembrie 2014, fiind abilitat să judece orice dispută de natură civilă, cu excepția cazurilor prevăzute de art. 542 din Codul de procedură civilă.

Hotărârile pronunțate de Tribunalul Permanent de Arbitraj Institutionalizat sunt definitive și obligatorii, beneficiază de putere de lucru judecat și au forța probantă a unui înscris autentic. Hotărarea arbitrală nu poate fi supusă căilor de atac, ea poate fi desființată numai prin acțiune în anulare.

Cauzele deduse spre soluționare Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat sunt judecate de arbitri profesioniști, care au dobândit această calitate printr-un examen de verificare a cunoștințelor. Aceștia sunt independenți și imparțiali în îndeplinirea atribuțiilor și răspund, în condițiile legii, pentru prejudiciile provocate părților.

Pentru a fi eligibil fațâ de instanța statală de judecată, tribunalul a instituit o serie de avantaje, precum: confidențialitate, celeritate, costuri reduse, procedura flexibilă, posibilitatea dată părților de a-și alege arbitrii. Totodată, părțile beneficiază de egalitate de tratament, respectarea dreptului de apărare și a principiului contradictorialității.

Firmele şi persoanele fizice vor putea apela la Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat, alternativă la instanţa de judecată, pentru litigii de muncă, proprietate intelectuală, protecţia consumatorului,

 

Confederația Patronatul Român reprezintă pentru membrii și partenerii sai o platformă de lansare a intereselor juridice, economice și sociale.

Prin utilizarea eficientă a fondurilor europene, Confederația Patronatul Român a devenit locul în care se dă o iniţiere practică în antreprenoriatul și managementul performant al afacerilor. În cadrul confederației funcţionează Departamente de Consultanţă pentru accesarea de fonduri interne și/sau europene la orice Minister. Acestea sunt la dispoziţia organizaţiilor, partenerilor şi membrilor săi, până în prezent de serviciile sale beneficiind numeroase firme.

Reține atenția că Patronatul Roman a derulat în mai multe judeţe, proiecte de reconversie, calificare şi recalificare profesională, antreprenoriat, egalitate de şanse etc., finanţate din Fonduri Europene.

Obiectivul Confederației Patronatul Roman pentru perioada care va urma îl reprezintă participarea la reconstrucția (reindustrializarea) economiei românești.