Transgaz informează pe toţi cei interesaţi asupra faptului că, urmare a demersurilor întreprinse către autorităţile fiscale competente în vederea clarificării regimului fiscal aplicabil dividendelor plătite fondurilor de investiţii fără personalitate juridică (fonduri deschise/închise de investiţii) conform prevederilor Legii nr. 227 din 2015 privind Codul Fiscal cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2016, compania va restitui impozitul calculat, reţinut şi virat la bugetul de stat aferent dividendelor plătite fondurilor de investiţii fără personalitate juridică pentru anii financiar 2015 şi 2016 (atât cele distribuite conform HAGOA nr.1/27.04.2017 cât şi cele distribuite conform HAGOA nr.7/23.10.2017)”, arată un document al companiei.

Acţionarii Transgaz au aprobat pe 27 aprilie 2017 acordarea unui dividend brut în valoare de 46,33 lei pe acţiune, aferent anului financiar 2016. Dividendele cuvenite acţionarilor, aprobate în AGOA din 27 aprilie 2017, se ridicau la 545,48 milioane lei.

De asemenea, potrivit HAGOA nr.7 din 23 octombrie 2017, acţionarii companiei au aprobat distribuirea sub formă de dividende a sumei de 171 milioane lei, dividendul brut per acţiune aprobat fiind de 14,52 lei.

”Urmare a faptului că, la data plăţii dividendelor aferente anilor financiari 2015 şi 2016 (atât cele distribuite conform HAGOA nr.1/27.04.2017 cât şi cele distribuite conform HAGOA nr.7/23.10.2017), SNTGN Transgaz SA a reţinut impozitul pe dividende prin aplicarea unei cote de 5% asupra dividendului brut, vă informăm că, începând cu data prezentei se vor efectua demersurile necesare în vederea restituirii impozitului reţinut în cazul acţionarilor fonduri de investiţii fără personalitate juridică”, mai informează compania.

Transgaz este operatorul tehnic al Sistemului Naţional de Transport (SNT) gaze naturale şi asigură îndeplinirea în condiţii de eficienţă, transparenţă, siguranţă, acces nediscriminatoriu şi competitivitate a strategiei naţionale privind transportul intern şi internaţional al gazelor naturale şi dispecerizarea gazelor naturale, precum şi cercetarea şi proiectarea în domeniul specific activităţii sale, cu respectarea cerinţelor legislaţiei europene şi naţionale, a standardelor de calitate, performanţă, mediu şi dezvoltare durabilă.

Transgaz a raportat în primele nouă luni un profit net de 433,5 milioane lei, mai mare cu 21% faţă de rezultatul net din perioada similară a anului trecut, de 358,46 milioane lei.

Cantitatea de gaze transportată a crescut cu aproape 14%, la 9,21 milioane metri cubi.

Acţionarul majoritar al Transgaz este Ministerul Economiei, care controlează 58,5% din acţiuni.

Compania are o capitalizare de 4,52 miliarde lei (circa 1 miliard euro).