Potrivit datelor, 25.398.239 lei reprezintă creanță neachitată aferentă lunii decembrie, fiind scadentă încă din 29 ianuarie (32 de zile scadență depășită) și perioadă de grație de 30 de zile, de asemenea, depășită, fapt ce conduce la perceperea de penalități, conform prevederilor legale aplicabile, se arată într-un comunicat de presă al instituției.

De asemenea, 181.159.707 lei este valoarea facturii aferente lunii ianuarie cu scadență depășită în 29 februarie. 

Totodată, Termoenergetica nu a constituit garanția conform Contractului de vânzare-cumpărare a energiei termice nr. 1/2019 și reglementată de Ordinul ANRE nr. 35/2013.   

Deși, în cadrul ședinței CGMB din 14.11.2019, s-a aprobat majorarea capitalului social al TERMOENERGETICA cu 645.880.000 lei, banii au rămas doar pe hârtie. PMB s-a angajat că va vira această sumă în contul companiei, însă, în realitate, Termoenergetica este în continuare subfinanțată. 

PMB are restanțe din 2019

PMB înregistrează și ea subvenție restantă încă din luna noiembrie 2019. Astfel nu se asigură un echilibru financiar care să permită prestarea în condiții de siguranță a serviciului public de alimentare cu energie termică a bucureștenilor. 

Potrivit Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, Municipiul București, în calitate de unitate administrativ teritorială, are în responsabilitate asigurarea continuității și siguranței serviciului public de furnizare a energiei termice. Această obligație constă în asigurarea și achitarea fondurilor necesare acoperirii integrale și la timp a tuturor costurilor stabilite de legiuitor în sarcina sa, respectiv virarea subvenției.

În condițiile în care se vorbește tot mai multe de orașe și comunități sustenabile, e important de conștientizat faptul că pentru dezvoltarea unei societăți sustenabile este nevoie de implicare, asumare și constituirea unui cadru propice pentru activități economice sustenabile. Rolul autorității locale în dezvoltarea unui oraș sigur, rezilient și durabil este foarte important, iar credibilitatea unei astfel de instituții în ceea ce privește misiunea de prestare a serviciilor publice este esențială, fiindcă gradul de satisfacție și de dezvoltare a comunității depinde de modul în care autoritatea publică își îndeplinește misiunea.