Decanul a mai spus că SNSPA are un set de taxe stabilit prin decizia Senatului universitar, dar în cazul în care va fi adoptată o hotărâre de guvern în acest sens instituţia de învăţământ superior va trebui să modifice taxele de şcolarizare. Referindu-se la alocarea de granturi, reprezentantul SNSPA a spus că această modalitate de finanţare avantajează instituţia pe care o conduce.

Ministrul Educaţiei, Cătălin Baba, a dat asigurări, înaintea întâlnirii cu rectorii, că taxele de studiu la universităţi nu se vor mări şi că instituţiile de învăţământ superior vor decide dacă vor împărţi granturile de studiu de la MECTS.

"Senatele universitare pot lua această decizie. După cum ştiţi în Senatele universitare sunt 25% reprezentanţi ai studenţilor. Practic va fi o decizie luată de cadrele didactice şi de studenţi şi ea poate avea în vedere fie menţinerea numărului de granturi, fie fracţionarea unei proporţii din aceste granturi", a explicat Cătălin Baba.

El a spus că mărirea granturilor nu va duce şi la mărirea taxelor şi că nu se poate face un învăţământ de calitate cu 2.500 de lei per student pe an în situaţia în care UE alocă de cinci ori mai mult.

"Anul acesta am propus 4.000 de lei ca o fază de tranziţie. Probabil că în anii viitori această alocare ar trebui să crească. Această sumă de 4.000 de lei a fost calculată de Consiliul Naţional pentru Finanţarea în Învăţământul Superior", a susţinut ministrul.

Ministrul Educaţiei se va întâlni în cursul zilei de astăzi cu rectori ai universităţilor de stat şi private din ţară, în cadrul discuţiilor fiind abordate aspecte privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior, chestiuni legate de clasificarea şi ierarhizarea programelor de studii şi aspecte privind procesul de acreditare.

Totodată, se va discuta şi despre condiţiile în care cadrele didactice universitare pot dobândi dreptul de a conduce doctorate şi despre situaţia posturilor didactice din învăţământul superior de stat şi particular.

"Cadrele didactice trebuie să îndeplinească conform Legii Educaţiei Naţionale nişte standarde şi nişte criterii foarte precise în ceea ce priveşte activitatea de cercetare ştiinţifică, publicaţiile cu relevanţă internaţională şi activitatea didactică", a afirmat ministrul, înaintea întâlnirii cu rectorii.
Pentru anul universitar 2012-2013 sunt prevăzute un număr de 45.887 granturi de studiu pentru învăţământul superior care se pot fracţiona în condiţiile respectării capacităţii de şcolarizare, potrivit unui proiect de hotărâre privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat.